Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue perustettiin kesällä 2021, kun eduskunta oli hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädännön. Uuden hyvinvointialueen vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäjänä alkaa 1.1.2023. Muutoksen tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluja ja turvata se, että palvelut toimivat asuinpaikasta riippumatta.

Uudistuksen aikataulu

Kesäkuu 2020

Kesäkuu 2020

30.6.2020

Rahoituspäätös sote-rakenneuudistuksen avustuksesta, valmistelu alkaa.

Joulukuu 2020

Joulukuu 2020

8.12.2020
Hallitus esittää eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaa uutta lainsäädäntöä.

Hyvinvointialueiden valmisteluun tarvittavat koordinointielimet on kuvattu ja nimetty.

Tammikuu 2021

Tammikuu 2021

18.1.2021

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus nimeää jäsenet uudistusta valmisteleviin työryhmiin.

Maaliskuu 2021

Maaliskuu 2021

Vapaaehtoisen alueellisen valmistelun 7 työryhmää aloittavat toimintansa.

Kesä 2021

Kesä 2021

23.6.2021 Lakiesitykset hyväksytään

1.7.2021 Hyvinvointialue perustetaan ja väliaikaishallinnon aika alkaa.

 

Syksy 2021

Syksy 2021

Väliaikaishallinto valmistelee hyvinvointialueen toimintaa.

Tammikuu 2022

Tammikuu 2022

23.1.2022 aluevaalit.

Maaliskuu 2022

Maaliskuu 2022

1.3.2022
Aluevaltuuston toimikausi alkaa.

Toukokuu 2022

Toukokuu 2022

Aluevaltuusto hyväksyy organisaatiorakenteen ja hallintosäännön.

Tammikuu 2023

Tammikuu 2023

1.1.2023

Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Heinolan ja Sysmän sote-palvelut integroituneet hyvinvointialueeseen.

Myrskylä ja Pukkila irtautuneet hyvinvointialueesta.

Verso, Pelastuslaitos ja hyvinvointialue integroituneet hyvinvointialueeseen.

Koulukuraattori- ja -psykologipalvelut hyvinvointialueen vastuulle.

Ympäristöterveydenhuolto kuntien järjestettäväksi.