Opiskelijoille

Tervetuloa harjoitteluun gastroenterologisen kirurgian osastolle.

Päijät-Hämeen keskussairaala on sairaanhoitopiirin merkittävä hoitoalan opetussairaala. Sairaalassa harjoittelee tulevia hoitotyön ammattilaisia, joilla voi olla eri suuntautumisvaihtoehtoja. Käytännönharjoittelujakso gastroenterologisen kirurgian osastolla on monipuolinen ja haastava. Tärkeintä harjoittelun aikana on ymmärtää syy-seuraussuhteita. Ei ole hyödyllistä osata toimia, jos ei tiedä, miksi toimia.

Panostamme perehdytykseen

Opiskelijan ensimmäinen askel on asianmukainen perehdytys. Kun työpaikalla panostetaan ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen, opiskelijan motivaatio uuden oppimiseen säilyy.

Opiskelijoille järjestetään yleisperehdytys, johon on mahdollista osallistua joka tiistai klo 8.15. Yleisperehdytykseen osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista. Yleisperehdytysluennon tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä mm. organisaation toiminnasta ja perustehtävästä, arvoperustasta, johtamisjärjestelmästä sekä hyvistä käytännöistä.

Yksiköissä kaikille opiskelijoille on ennen harjoittelujakson alkamista nimetty omat ohjaajat, jotka tukevat opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan.

Hyvä tietää ennen harjoittelun alkamista

Tutustu osaston päiväjärjestykseen ja yleisimpiin syihin olla osastolla. Osastolta löytyy opiskelijan opas, johon suositellaan tutustuvan harjoittelun aluksi. Harjoittelun aikana tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja aseptista työotetta. Hyvä käsihygienia edellyttää lakattomia kynsiä ja koruttomia käsiä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä on savuton, joten työaikana nuuskan ja tupakan käyttö on kielletty.

Muistathan antaa CLES-palautteen harjoittelun lopuksi, jotta voimme kehittää toimintaamme.