Helsingin Biopankki

Helsingin Biopankin tarkoitus ja tutkimusalue on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käyttävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Biopankki auttaa sairauksien ehkäisyssä ja hoitojen kehittämisessä

Päijät-Hämeen hyvinvointialue liittyi Helsingin biopankkiin 2018. Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 21.4.2015. Biopankkilaki tuli voimaan 1.9.2013.

Päijät-Soten näytteenottopaikat

Päijät-Sotessa on mahdollisuus antaa biopankkinäyte. Suostumuksen antamisen jälkeen lähete on voimassa noin 1,5 vuotta.

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin

Näytteen säilyvyyden teknisten vaatimusten vuoksi näytteen ottaminen on mahdollista tässä vaiheessa vain edellä mainituissa paikoissa. Tulemme tekemään parhaamme, jotta voimme avata tulevaisuudessa lisää näytteenottopaikkoja.