Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen, monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelussa tuetaan vanhempia, huoltajia ja lapsen läheisiä kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lapsen ja perheen ongelmia ehkäistään lastensuojelun tukitoimilla. Lastensuojelun tukitoimia voivat olla esimerkiksi tuki lapsen ja perheen ongelmien selvittelyyn, tehostettu perhetyö, lapsen taloudellinen tukeminen muun muassa koulunkäynnissä, harrastuksissa tai läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä.

Lastensuojelussa keskeisintä on aina lapsen etu ja sen toteutuminen. Lastensuojelussa lapselle nimetään oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.