Raskaudenkeskeytys

Raskaudenkeskeytys voidaan tehdä joko lääkkeellisesti tai kaavinnalla. Suomen lain mukaan keskeytykseen on tietyt vaatimukset.

Mitä raskaudenkeskeytys vaatii

Suomen lain mukaan raskaudenkeskeytykseen tarvitaan tilanteesta riippuen yhden tai kahden lääkärin tai Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupa.

Virallisena lomakkeena käytetään lääkärin laatimaa AB 1 -lomaketta. Se toimii myös sairaalalähetteenä raskaudenkeskeytysasioissa. AB1-lomakkeen voi saada perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

Kun olet saanut AB 1 -lomakkeen, ota yhteys naistentautien poliklinikan ajanvaraajaan ma−pe klo 8,00−14.30, puh. 03 819 2305.

Raskaudenkeskeytys voidaan tehdä joko lääkkeellisesti tai kaavinnalla.

Miten toimitaan, jos raskauden kesto on yli 12 viikkoa

Jos raskauden kesto on yli 12 viikkoa, lupa raskauden keskeyttämiseen täytyy hakea Valviralta. Tarvittavat asiakirjat täytetään joko lähettäneen lääkärin luona tai naistentautien poliklinikalla. Raskaus voidaan keskeyttää Valviralta saadun luvan jälkeen.