Terveyden tutkimuksen rahoitus

Valtion tutkimusrahoitus

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määräraha maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille (ETT). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tekee päätöksen siitä, montako prosenttia kukin maan viidestä ERVAsta saa käyttöönsä valtion budjettiin varatusta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahasta. Aluehallintovirasto (AVI) maksaa kuukausittain tutkimusrahoituksen ERVA tutkimustoimikunnalle. STM vahvistaa tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet, nämä tutkimustoimikunnan on huomioitava päätöstä tehdessä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Päijät-Sote) voi hakea tutkimushankkeille rahoitusta HUS:n ERVA-tutkimustoimikunnalta. Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi olla hakijana. Tutkijoiden ja tutkimusryhmien hakemukset arvioidaan omassa organisaatiossa ennen lähettämistä HUS:iin. ERVA tutkimustoimikunta päättää myöntämisestä tutkimushanke-esityksien perusteella.

Muu ulkopuolinen rahoitus

Kansallinen Aurora-tietokanta kokoaa tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoituslähteet yhdeksi tietokannaksi, joka on maksuton ja kaikille avoin.

Ulkopuolisen rahoittajan ja Päijät-Soten yhteistyön pohjana lääketutkimuksissa on molempia osapuolia velvoittava sopimus tutkimushankkeen toteuttamisesta. Tutkimushanketta suunniteltaessa tulee tutkijan olla yhteydessä tutkimuskoordinaattoriin, joka auttaa käytännönjärjestelyissä, toimii Päijät-Soten edustajana ja tekee tutkimuksesta kustannuslaskennan.

Tutkijan tai rahoittajan tulee toimittaa riittävät tiedot tulosryhmä-/tulosaluejohtajalle, joka vastaa tutkimuksen resursseista omalla alueellaan. Tutkija itse vastaa neuvotteluista sisäisten yksiköiden kanssa joiden alueella tutkimusta on tarkoitus tehdä. Tutkijalääkäri vastaa henkilökunnan informoinnista tutkimukseen liittyen.