Erityisravintokustannukset

Voit hakea erityisravintokustannuksia, jos joudut käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti erityisravintoa tai erityisravintovalmisteita lääkärin määräyksestä. Sinulle aiheutuu näistä lisäkustannuksia, joihin et saa korvausta muualta.

Erityisruokavalioon on mahdollista saada korvausta ensisijaisesti Kelan vammaistukien, eläkettä saavan hoitotuen ja sairausvakuutuslain perusteella. Jos näihin etuisuuksiin ei ole perusteita, voidaan vammaiselle henkilölle korvata ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita hän joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruuan ja erityisravinnon kustannusten välinen erotus. Jotta erityisravintokustannuksia voidaan korvata, tulee tarpeen erityisruokavaliokustannuksille olla välttämätön ja pitkäaikainen. Erityisruokavaliohakemuksen liitteenä tulee esittää lääkärintodistus, josta käy ilmi erityisruokavalion tarve. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön suositus ei ole riittävä.