Aikuisten fysioterapia osastoilla

Fysioterapeutteja työskentelee keskussairaalan ja perusterveydenhuollon osastoilla sekä Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa.

Osastoilla työskennellään moniammatillisissa työryhmissä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella fysioterapeutteja työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa sekä Orimattilan terveysasemien vuodeosastoilla. Fysioterapeutit työskentelevät osastoilla moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä lääkäreiden, hoitajien ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa useilla eri erikoisaloilla. 

Fysioterapeutit testaavat toimintakykyä, antavat terapiaa ja ohjaavat apuvälineiden käyttöä

Osastoilla tapahtuva fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapeutit tutkivat ja testaavat potilaiden liikunta- ja toimintakykyä vakioiduilla testeillä ja tarjoavat yksilöllistä ja ryhmämuotoista terveyttä edistävää terapiaa sekä neuvontaa ja ohjausta. Fysioterapeutit myös arvioivat apuvälinetarpeen ja ohjaavat potilaille niiden käytön.

Fysioterapia voi jatkua osastolla olon jälkeen 

Yhdessä potilaan kanssa arvioidaan ja suunnitellaan jatkofysioterapian tarve. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Fysioterapia voi jatkua avokuntoutuksena perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisellä palveluntuottajalla.