Aikuisten fysioterapia osastoilla

Fysioterapeutteja työskentelee keskussairaalan ja perusterveydenhuollon osastoilla sekä Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa.

Osastoilla työskennellään moniammatillisissa työryhmissä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella fysioterapeutteja työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa sekä Orimattilan terveysasemien vuodeosastoilla. Fysioterapeutit työskentelevät osastoilla moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä lääkäreiden, hoitajien ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa useilla eri erikoisaloilla. 

Fysioterapeutit testaavat toimintakykyä, antavat terapiaa ja ohjaavat apuvälineiden käyttöä

Osastoilla tapahtuva fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapeutit tutkivat ja testaavat potilaiden liikunta- ja toimintakykyä vakioiduilla testeillä ja tarjoavat yksilöllistä ja ryhmämuotoista terveyttä edistävää terapiaa sekä neuvontaa ja ohjausta. Fysioterapeutit myös arvioivat apuvälinetarpeen ja ohjaavat potilaille niiden käytön.

Fysioterapia voi jatkua osastolla olon jälkeen 

Yhdessä potilaan kanssa arvioidaan ja suunnitellaan jatkofysioterapian tarve. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Fysioterapia voi jatkua avokuntoutuksena perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisellä palveluntuottajalla.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Avofysioterapian ajanvaraus ja palveluohjaus:
Avofysioterapian ajanvaraus ja palveluohjaus: +358 44 4823215
Lasten ja nuorten kuntoutus, palveluesimies:
Lasten ja nuorten kuntoutus, palveluesimies: +358 50 3987583
Aikuisten avokuntoutus, palveluesimies:
Aikuisten avokuntoutus, palveluesimies: +358 44 4406585
Aikuisten kuntoutus sairaala, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, palveluesimies:
Aikuisten kuntoutus sairaala, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, palveluesimies: +358 44 7195397
Tekstiviesti, ajanvarauksen peruutus:
Tekstiviesti, ajanvarauksen peruutus: +358 45 73959178
Avofysioterapian ajanvaraus ja palveluohjaus, takaisinsoittopalvelu
ma 07:30 - 14:00
ti 07:30 - 14:00
ke 07:30 - 14:00
to 07:30 - 14:00
pe 07:30 - 14:00

Ajanvarauksen peruutus toimii tekstiviestillä tiedoissa olevaan numeroon.

Fysioterapia kuuluu lääkinnälliseen kuntoutukseen ja sen tarkoitus on vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja päivittäiseen selviytymiseen.

Fysioterapialla pyritään ehkäisemään, korjaamaan tai tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Asiakkaan ongelmaan pyritään vaikuttamaan neuvonnan ja ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinoin.

Terapiasuunnitelma muodostetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa sitä tuetaan moniammatillisella yhteistyöllä. Fysioterapian tavoitteena on tukea omaehtoista harjoittelua ja kotona selviytymistä sekä ennaltaehkäistä työ- ja toimintakyvyn haittoja.