Terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, joka on tehty yhdessä pitkäaikaissairaan potilaan kanssa. Suunnitelman lähtökohtana ovat potilaan omat tarpeet, tavoitteet ja voimavarat.

 • Suunnitelma on löydettävissä potilastietojärjestelmästä omalta lehdeltä
 • Suunnitelma toimitetaan potilaalle kirjallisena
 • Suunnitelmarungon muodostavat otsikot:
  Tarpeet, Tavoitteet, Keinot ja toteutus, Seuranta ja arviointi + Diagnoosit ja lääkitys

Hoitosuunnitelman tavoitteena on

 • koota tiedot kaikista potilaan terveysongelmista ja koordinoida hoidon suunnittelua
 • tukea potilasta
 • osoittaa kiinnostusta siitä, miten potilas selviää sairautensa kanssa
 • auttaa löytämään asioita, jotka lisäävät motivaatiota – mitkä siis ovat potilaan oman elämän tärkeitä asioita?
 • tehdä tai päivittää hoitosuunnitelma sellaisella tavalla yhdessä potilaan kanssa, että hän kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi ja motivoituu ja voimaantuu omaan hoitoonsa – ja siten myös sitoutuu niin lääkehoitoon kuin elämäntapahoitoon kuin sairauden omaseurantaankin paremmin
 • sopia myös niistä asioista, joista potilas itse huolehtii.