Ikääntyneiden omaishoito

Ikääntyneen omaishoidossa omainen tai läheinen auttaa ja hoivaa yli 65-vuotiasta arjen askareissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja lääkehoidossa hoidettavan tarpeiden mukaan.

Omaishoitaja huolehtii läheisestään kotona

Kunta voi myöntää sinulle omaishoidon tukea, jos läheisesi tai omaisesi tarvitsee hoitoa ja hoivaa ympärivuorokautisesti ja sitoudut hoitamaan häntä kotona. Hoidettavan ja hoitajan tulee asua samassa taloudessa. 

Ennen tuen myöntämistä sosiaalihuollon työntekijä arvioi kanssanne tilanteen sitovuutta ja vaativuutta. Arvion perusteella voidaan tehdä päätös ja sopimus omaishoidosta. Sopimus takaa sinulle hoitopalkkion, vapaapäiviä, eläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä tarvittavat sosiaalipalvelut.

Jos sinä tai läheisesi harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voit tehdä alustavan arvion omaishoitotilanteesta Omaolossa: Arvio omaishoitotilanteesta. (omaolo.fi)

Myöntämisperusteet

Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelu, jolla korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu.

Tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoitopalkkio ja edut

Omaishoitopalkkio on verotettavaa tuloa ja se kerryttää eläkettä alle 68-vuotiaalle hoitajalle. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa.

Vertaistukea ja ohjausta 

Päijät-Hämeen omaishoitajat ry on omaishoitajien edunvalvontayhdistys, joka järjestää virkistystoimintaa sekä tiedottaa, ohjaa ja neuvoo omaishoitoasioissa. Päijät-Sote järjestää yhdessä yhdistyksen kanssa omaishoitajille valmennuksia eri teemoista. Valmennukset löydät TÄÄLTÄ. Tutustu yhdistyksen toimintaan sen verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoitajana voi toimia omaiselle tai läheiselle, joka tarvitsee hoitoa ja hoivaa ympärivuorokautisesti. Omaishoitajan tulee asua hoidettavan kanssa samassa taloudessa. Omaishoitajalle maksetaan hoitotyöstä omaishoidon tukea, jonka määrä riippuu hoidon vaativuudesta. 

Toimi näin

Voit tehdä alustavan hoidontarpeen arvion omaolo.fi -palvelussa. Ikääntyneen omaishoitajaksi haetaan ikääntyneiden asiakasohjauksesta. Täytä ensin hakulomake.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.