Lastentautien osasto 13

Lastentautien osasto 13 hoidetaan tehostettua hoitoa ja tarkkailua tarvitsevia vastasyntyneitä, joiden hoitoa ei voida toteuttaa vierihoito-osastolla. Vastaamme myös tarpeen mukaan alle puolivuotiaiden kirurgista ja tutkimushoitoa vaativien lasten erikoissairaanhoitotasoisesta hoidosta.

Hoito osastolla

Lastentautien osastolla 13 on yhdeksän potilaspaikkaa, joista viisi on tehohoitopaikkoja. Osasto on päivystysosasto, jonne voi tulla uusia potilaita ympäri vuorokauden. Hoitoaika vaihtelee muutamasta tunnista kuukausiin.

Toteutamme perhelähtöistä hoitotyötä yhdessä vanhempien kanssa. Osastollamme työskentelee lääkäreitä ja hoitajia sekä muiden ammattiryhmien asiantuntijoita yhtenäisenä moniammatillisena tiiminä. Hoidamme jokaista lasta yksilöllisesti osana perhettä. Meillä on käytössä omahoitajajärjestelmä: lapsella on yhdestä kolmeen omahoitajaa, jotka vastaavat lapsen hoitotyön kokonaisprosessista. 

Edistämme perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) toimintamallilla, johon koko henkilökuntamme on koulutettu. Tavoitteemme on, että vanhemmat voivat toimia vauvansa ensisijaisina hoivaajina koko sairaalahoidon ajan.

Yleisimmät hoitoon tulon syyt

  • Keskosuus (alle 37 rv tai alle 2500 g painoisina syntyneet)
  • Hengitysvaikeus
  • Matala verensokeri
  • Sepsis ja vastasyntyneen infektio
  • Vieroitusoireseuranta
  • Sydänviat
  • Neurologiset oireet

Vierailu osastolla

Vanhemmille ei ole erillisiä vierailuaikoja, vaan he ja vauvan sisarukset saavat vierailla osastolla perheelle sopivina ajankohtina. Halutessanne vierailuajalla (klo 13–19) voi vauvaa käydä katsomassa perheellenne läheisiä henkilöitä, enintään kaksi vierailijaa kerrallaan. Vierailut tapahtuvat aina yhdessä vanhempien kanssa. Sovittehan tarkemmin vieraiden määrästä ja vierailuajankohdasta etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa. Vierailuja voidaan joutua rajoittamaan toisinaan esimerkiksi influenssakautena tai osaston tilanteen vuoksi. Pienet potilaamme ovat herkkiä infektioille, jonka vuoksi osastolle ei saa tulla sairaana.

Koronaepidemian aikana vierailut muilta kuin vanhemmilta ovat toistaiseksi kielletty.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Tiedustelut lapsesta:
Tiedustelut lapsesta: +358 44 4406030
Osastonsihteeri:
Osastonsihteeri: +358 3 8192113
Osastonhoitaja:
Osastonhoitaja: +358 44 7195054
Apulaisosastonhoitaja:
Apulaisosastonhoitaja: +358 44 7195956
Sosiaalityöntekijä:
Sosiaalityöntekijä: +358 44 4406606

Lastentautien osasto 13 hoidetaan tehostettua hoitoa ja tarkkailua tarvitsevia vastasyntyneitä, joiden hoitoa ei voida toteuttaa vierihoito-osastolla. Vastaamme myös tarpeen mukaan alle puolivuotiaiden kirurgista ja tutkimushoitoa vaativien lasten erikoissairaanhoitotasoisesta hoidosta.