Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla hoidetaan tehostettua hoitoa ja tarkkailua tarvitsevia vastasyntyneitä, joiden hoitoa ei voida toteuttaa vierihoito-osastolla.

Hoito osastolla

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla on kymmenen perhehuonetta sekä kaksi tehohoitopaikkaa. Osasto on päivystysosasto, jonne voi tulla uusia potilaita ympäri vuorokauden. Hoitoaika vaihtelee muutamasta tunnista kuukausiin. Lähtökohtaisesti jokainen vauva perheineen saa oman huoneen, mutta ruuhkatilanteissa voimme joutua yhdistämään huoneita useamman perheen käyttöön. Vanhemmat voivat yöpyä vauvan luona. Säännöllisesti synnyttäneet hyvävointiset äidit hoidetaan mahdollisuuksien mukaan osastolla, mutta mikäli äidin vointi vaatii kätilön tarkempaa seurantaa, äidin hoidosta vastaa synnyttäneiden vuodeosasto.

Toteutamme perhelähtöistä hoitotyötä yhdessä vanhempien kanssa. Osastollamme työskentelee lääkäreitä ja hoitajia sekä muiden ammattiryhmien asiantuntijoita yhtenäisenä moniammatillisena tiiminä. Hoidamme jokaista lasta yksilöllisesti osana perhettä. Meillä on käytössä omahoitajajärjestelmä: lapsella on yhdestä kolmeen omahoitajaa, jotka vastaavat lapsen hoitotyön kokonaisprosessista. 

Edistämme perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) toimintamallilla, johon koko henkilökuntamme on koulutettu. Tavoitteemme on, että vanhemmat voivat toimia vauvansa ensisijaisina hoivaajina koko sairaalahoidon ajan.

Henkilökuntamme seuraa vauvanne vointia jatkuvasti, vaikka hoitajia ei olisi aina läsnä potilashuoneessa. Seurantamonitorien tieto välittyy henkilökunnalle potilasvalvonta- ja hälytysjärjestelmän kautta. Jokainen hoitaja kantaa mukanaan puhelinta, johon hälytykset ja hoitajakutsut tulevat.

Yleisimmät hoitoon tulon syyt

  • Keskosuus (alle 37 rv tai alle 2500 g painoisina syntyneet)
  • Hengitysvaikeus
  • Matala verensokeri
  • Sepsis ja vastasyntyneen infektio
  • Vieroitusoireseuranta
  • Sydänviat
  • Neurologiset oireet

Vierailu osastolla

Vanhempien ja sisarusten lisäksi perheellenne läheiset henkilöt voivat vierailla osastolla päiväaikaan teille sopivana ajankohtana. Vieraiden määrästä ja vierailuajankohdasta on hyvä keskustella etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa. RSV- ja influenssakautena joudumme usein rajoittamaan alle kouluikäisten sisarusten vierailuja. Potilaamme ovat herkkiä infektioille, jonka vuoksi osastolle ei saa tulla sairaana.
Vältättehän hajusteita osastolla käydessänne ja muistattehan huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Yhteystiedot

Tiedustelut vauvasta:
Tiedustelut vauvasta: +358 44 4406030
Osastonsihteeri (paikalla klo 8-15):
Osastonsihteeri (paikalla klo 8-15): +358 3 8192113
Osastonhoitaja:
Osastonhoitaja: +358 44 7195054
Apulaisosastonhoitaja:
Apulaisosastonhoitaja: +358 44 7195956
Apulaisosastonhoitaja:
Apulaisosastonhoitaja: +358 44 4824252
Sosiaalityöntekijä:
Sosiaalityöntekijä: +358 44 4406606

Voitte tiedustella vauvanne vointia kaikkina vuorokaudenaikoina. Annamme vauvaanne koskevia tietoja vain vanhemmille, ellei toisin ole sovittu.