Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan.

Opiskeluterveydenhuollon palveluja saavat lukioissa sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat. Opiskeluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa ja sillä edistetään terveyttä, opiskelukykyä ja hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuolto järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö sekä seksuaaliterveyden edistäminen. Erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan varhain ja ohjaamaan tarvittaessa lisätutkimuksiin ja hoitoon.

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään opiskelijalle ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena ja lääkärintarkastus tarvittaessa. Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö toimii yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön kanssa yksilöllisessä sekä yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä.

Terveydenhoitajan käynnit ovat maksuttomia. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään voimassaoleva peruutusmaksu 18 vuotta täyttäneiltä. Lue asiakasmaksuista lisää täältä.