Ravitsemusterapia

Ravitsemusyksikkö tarjoaa ravitsemusterapiapalvelut kaikille alueen asukkaille tarpeenmukaisesti.

Ravitsemusterapiasta tukea syömiseen

Ravitsemusterapialla hoidetaan ja ehkäistään sairauksia sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia ravitsemuksen keinoin. Ravitsemusterapiassa saa yksilöllistä ja käytännönläheistä tukea omaan syömiseen. Tavoitteet mietitään yhdessä keskustellen. Lähtökohtana ovat omat ruokailutottumukset ja elämäntilanne sekä mahdollisesta sairaudesta aiheutuvat erityistarpeet. Lisätietoa ravitsemuksesta sivulta Vinkkejä terveyttä edistäviin ruokavalintoihin.

Miten ravitsemusterapiaan pääsee?

Ravitsemusterapiaan pääsee terveydenhuollon ammattilaisen tekemällä palvelupyynnöllä sovittujen lähetekriteerien mukaisesti. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös omaiset ja läheiset. Ravitsemusterapiakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Tapaamiset järjestetään yksilö- tai ryhmäkäynteinä. Ryhmät mahdollistavat vertaistuen ja kokemusten jakamisen toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Lisätietoa ryhmistä, joista saa tukea omiin ruokavalintoihin sivulta Vinkkejä terveyttä edistäviin ruokavalintoihin.

Tukea ammattilaisille

Ravitsemusyksikkö tukee alueen ammattilaisia järjestämällä ajankohtaisia ravitsemuskoulutuksia tarpeen mukaan. Lisäksi ravitsemusyksikön järjestämät moniammatilliset yhteistyötapaamiset mahdollistavat kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen toisten ammattilaisten kanssa. Lisätietoa sivulta Ravitsemuksen tukea ammattilaisille.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Puhelin:
Puhelin: +358 44 7692991

Ota yhteyttä ravitsemusyksikköön. Ravitsemusterapiassa saat yksilöllistä ja käytännöllistä tukea syömiseen.