PSOP - sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmäPSOP - sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ottanut 1.1.2018 käyttöönsä sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP). Ensimmäisenä PSOP-järjestelmään siirtyvät lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen palvelusetelit ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen puitesopimukset. PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan vaiheittain.

Palvelusetelit PSOP-järjestelmässä

1. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi haluava yrittäjä hakee palvelusetelituottajaksi hyväksymistä lähettämällä hakemuksen sähköisesti osoitteessa https://parastapalvelua.fi/. Ennen hakeutumista palveluntuottajan tulee tutustua tarjoamiensa palvelujen sääntökirjaan. Sääntökirjassa on kuvattu yleiset ja palvelusetelikohtaiset palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset. PSOP-järjestelmään kirjaudutaan ensimmäisen kerran verohallinnon KATSO-tunnuksilla. Hakemus palvelusetelituottajaksi allekirjoitetaan myös KATSO-tunnuksilla. Hyväksytyt palveluntuottajat näkyvät valtakunnallisessa portaalissa osoitteessa http://www.parastapalvelua.fi/. Portaali tarjoaa yhden kanavan omien palvelujen markkinointiin.

2. Asiakas valitsee palveluntuottajan

Henkilö jolle on myönnetty palveluseteli voi vertailla palveluntuottajia osoitteessa https://parastapalvelua.fi/ kirjautumatta palveluun.

Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli parasta palvelua.fi-järjestelmän kautta, voi kirjautua järjestelmään omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautuneena käyttäjänä asiakas voi katsoa järjestelmästä omia tietojaan, myönnettyjä palveluseteleitään ja vertailla palveluntuottajia oman palvelusetelin arvoihin perustuvilla tiedoilla.

3. Palveluntuottaja kirjaa tuottamansa palvelun PSOP-järjestelmään

Palveluntuottaja kirjaa antamansa palvelun parasta palvelua.fi-järjestelmään. Asiakas voi seurata tapahtumakirjauksia kirjautuneena käyttäjänä järjestelmässä, antaa palautetta saamastaan palvelusta ja arvioida palveluntuottajaa järjestelmän mielipidekyselyn avulla.

Palveluntuottaja ei lähetä tuottamistaan palveluista laskua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle vaan tilitys tapahtuu automaattisesti palveluntuottajan PSOP-järjestelmään tekemien palvelutapahtumien kirjausten perusteella. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta mahdollisen omavastuuosuuden eli palvelusetelin arvon ylittävät kustannukset. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa kokonaan itse.

Lisätietoa ja ohjeita

Tietoa ja ohjevideot PSOP-järjestelmästä löydät Parasta palvelua -verkkopalvelusta.

PSOP-järjestelmään liittyvät kysymykset: [email protected]