Mitä on hyvä tietää lakisääteisistä matkakustannuksista

Sairausvakuutuslain mukaan olet oikeutettu Kelan korvaamiin matkakustannuksiin tietyissä tapauksissa. Tällöin myös taksi täytyy tilata Kelan kilpailuttamista yrityksistä.

Kelan matkakustannuskorvaavuudet

Julkisen kulkuneuvon mukaan

Sairausvakuutuslain perusteella Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan.

Taksin käytön korvaavuus

Kela korvaa taksin käytön vain, jos sairauden laatu edellyttää taksilla kulkemista. Matkakorvauksia varten tarvitset hoitolaitoksesta todistuksen. 

Katso lisätietoja Kelan matkakorvauksista. 

Taksimatkan tilaaminen

Kela on kilpailuttanut taksikyydit kullekin maakunnalle niin, että jokaisella alueella on kaksi tasavertaista Kela-kyytitaksituottajaa. Asiakas saa itse valita niistä haluamansa.

Päijät-Hämeen Kela-kyydit

Jos kyyti on tilattu Kelan ilmoittamista numeroista

  • asiakas maksaa matkan päätteeksi omavastuun, joka on enintään 25 € yhdensuuntaiselta matkalta
  • kuljettaja saa loppuhinnan Kelalta

Katso myös Kelan ohjeet taksin tilaamisesta.

Vakiotaksiasiakkaat

Kuulo- ja puhevammaiset asiakkaat

Muista numeroista tilatuista matkoista tilattuja taksimatkoja ei korvata lainkaan.

Miten toimin, jos tilattu taksi ei tule ja joudun tekemään matkan muulla tavoin?

  • Tilausvälityskeskus vastaa siitä, että asiakas saa taksin tilauksensa mukaisesti. Ennalta tilatun taksin pitäisi saapua 15 minuutin sisällä sovitusta noutoajasta. Jos taksi ei tule, soita siihen tilausvälityskeskukseen, josta tilasit taksin.
  • Tilausvälityskeskuksen täytyy järjestää sinulle korvaava kyyti. Jos tämä ei ole mahdollista ja joudut itse järjestämään kuljetuksen, tilausvälityskeskus korvaa siitä aiheutuneet tarpeelliset kustannukset kokonaan.