Lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset

Lastenvalvojan luona voidaan laatia ja vahvistaa sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Voit varata ajan lastenvalvojalle verkossa tai puhelimitse. Tunnistaudu Hyvis-palveluun ja varaa aika verkossa.

Ajan varaaminen lastenvalvojalta

Huomioi nämä asiat, kun varaat aikaa lastenvalvojalle:

  • Lastenvalvojalla asioidaan ainoastaan ajanvarauksella. Ilman ajanvarausta emme pysty palvelemaan asiakkaita.
  • Vanhempi, joka on varannut ajan, ilmoittaa varatusta ajasta toiselle vanhemmalle edellyttäen, että molemmat vanhemmat asuvat Päijät-Hämeen alueella. Varatulla ajalla vanhemmat asioivat pääsääntöisesti yhdessä.
  • Ajanvarauksen yhteydessä on hyvä tuoda esiin mahdollinen tulkin tarve. Lastenvalvoja tilaa tulkin. Palvelu on asiakkaalle maksuton.
  • Ennen ajanvarausta vanhempien on hyvä keskustella/sopia sopimusten sisällöstä.
  • Elatussopimusta laadittaessa on hyvä varata mukaan tulo- ja menotiedot elatuskyvyn arviointia varten.

Lasten huolto- ja tapaamissopimukset

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta ja siinä voidaan sopia:

  • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
  • lapsen asumisesta
  • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan avustaa sopimuksen sisällössä ja vahvistaa laaditut sopimukset.

Elatusapu ja elatussopimus

Molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi maksaa yleensä kuukausittain elatusapua.

Elatusavusta neuvoteltaessa kartoitetaan kummankin vanhemman elatuskyky ja lapsen elatuksen tarve. Elatussopimus laaditaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Joissakin tilanteissa tehdään määräaikainen sopimus.

Tarvittaessa lastenvalvoja avustaa vanhempia elatusmaksun määrittämisessä ja laatii laskelman. Molempien vanhempien hyväksyessä elatussopimuksen lastenvalvoja vahvistaa sen.

Elatustuki

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusvelvolliselta elatusta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki.

Lue lisää elatustuesta Kelan verkkosivuilta.

Walk in -palvelu elatussopimusasioissa

Walk in- palvelussa vanhemmat voivat yhdessä tulla sopimaan lasta koskevan elatussopimuksen laatimisesta tai jatkamisesta tilanteessa, jossa elatuskykyä ei ole työttömyyden tai muun olosuhdemuutoksen vuoksi, eli kyseessä on ns. 0-sopimuksen laatiminen tai jatkaminen.

Sopimuksen vahvistaminen edellyttää tulotietojen tarkistamista Kelan asiakasjärjestelmästä.

Walk in -palvelussa ei voi asioida ilman toista vanhempaa ja se on tarkoitettu vain elatusapusopimuksen laatimista varten. Muita sopimusasioita varten voi varata ajan ajanvarauksen tai sähköisen palvelun kautta.

Walk in -palvelu on avoinna 20.9.2023 alkaen joka kuukauden 3. keskiviikko klo 9-11.

Palvelu toteutuu saapumisjärjestyksessä ilmoittautumisen jälkeen.

Oheishuolto

Riidattomissa tapauksissa vanhemmat voivat sopia, että heidän ohellaan lapsen huoltajana toimii joku muu henkilö eli lapselle sovitaan oheishuoltaja.

Lastenvalvoja voi vahvistaa oheishuoltajuussopimuksen. Vaihtoehtoisesti päätös oheishuoltajasta voidaan hakea käräjäoikeudesta.

Oheishuoltajalla on kaikki huoltajuuteen liittyvät oikeudet päättää lapsen asioista, mutta hänellä ei ole elatusvelvollisuutta. Oheishuoltoa koskevan järjestelyn on oltava lapsen edun mukainen ja siihen on oltava lapsen edusta lähtevä tarve.

Yhteystiedot

Osoite:
Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti
3. kerros
Osoite: Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti
3. kerros

Lastenvalvojan vastaanotolla asioidaan ajanvarauksella.

Varatun ajan voi peruuttaa tekstiviestillä numeroon 044 482 4079. Numeroon ei voi jättää soittopyyntöjä eikä numerosta vastata. Ajan lastenvalvojalle voi varata myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sähköisen asioinnin palvelussa: www.hyvis.fi -> sosiaalihuollon palvelut.

Puhelinasiointi
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4820341
Ajanvaraus, neuvonta ja ohjaus
ma 11:00 - 12:00
ti 11:00 - 12:00
ke 11:00 - 12:00
to 11:00 - 12:00

Numeron ollessa varattu, puhelu ohjautuu seuraavalle lastenvalvojalle. Numerossa ei ole takaisinsoittopalvelua eikä siihen voi jättää soittopyyntöjä tai tekstiviestejä.

Varatun ajan voi peruuttaa tekstiviestillä numeroon 044 482 4079. Numeroon ei voi jättää soittopyyntöjä eikä numerosta vastata.

Ajan lastenvalvojalle voi varata myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sähköisen asioinnin palvelussa: www.hyvis.fi -> sosiaalihuollon palvelut.