Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat

Tervetuloa harjoitteluun!

Päijät-Sote toimii harjoitteluorganisaationa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön eri koulutusalojen opiskelijoille. Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijoita hyvän ammattitaidon saavuttamisessa yhteistyössä harjoitteluyksiköiden ja oppilaitosten kanssa.

Vuosittain Päijät-Sotessa on noin 2000 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.

Harjoittelupaikan varaaminen ja peruminen

Ammattikorkeakoulun opiskelija

Päijät-Sotella on toistaiseksi voimassa olevia oppilaitossopimuksia oppilaitosten kanssa. Ammattikorkeakouluilla tulee olla voimassa oleva sopimus ennen harjoittelujakson alkua. Päijät-Soten voimassa olevat sopimukset.

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiili-harjoittelupaikkaohjelman kautta
Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiili-harjoittelupaikkavarauspalvelun kautta. (aktiivinen Jobiili-linkki). Yhtymän harjoittelupaikat tulevat varattavaksi Jobiin aikataulun mukaisesti.

  • Ammattikorkeakoulun on vahvistettava Jobiilin kautta varattu harjoittelupaikka viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun aloittamista. Myös mahdolliset muutokset tehtyihin varauksiin on huolehdittava järjestelmään.
  • Muiden paikkakuntien sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat varaavat harjoittelupaikkansa Jobiilin aikataulun mukaisesti.
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tulee lähettää MRSA-lomake viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua yksikön esimiehelle.
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla tulee olla päivitetty CV Jobiilissa.

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikkavaraus

Päijät-Soten alueen oppilaitosten (Salpaus ja SDO) koordinoivat harjoittelupaikkaopettajat varaavat harjoittelupaikat sovitulla tavalla. Muiden ammattiopistojen opiskelijat tiedustelevat vapaita harjoittelupaikkoja:

Yhteystiedot
Tuija Sulonen, opetusylihoitaja
[email protected]

Maaret Rajala, koulutussuunnittelija
[email protected]

Toisen asteen oppilaitosten kanssa ei tehdä oppilaitossopimusta. Toisen asteen opiskelijat tulevat harjoitteluun opiskelijakohtaisella koulutussopimuksella. Oppilaitokset laativat opiskelijakohtaisen koulutussopimuksen, jonka yksikön esimies allekirjoittaa.

Jos harjoittelujaksosi peruuntuu, ilmoita siitä välittömästi puhelimitse yksikön esihenkilölle tai opiskelijavastaavalle.