Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat

Tervetuloa harjoitteluun!

Toimimme harjoitteluorganisaationa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja tarjoamme monipuolisen toimintaympäristön eri koulutusalojen opiskelijoille. Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijoita hyvän ammattitaidon saavuttamisessa yhteistyössä harjoitteluyksiköiden ja oppilaitosten kanssa.

Vuosittain meillä on noin 2000 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.

Harjoittelupaikan varaaminen ja peruminen

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat

Meillä on toistaiseksi voimassa olevia oppilaitossopimuksia oppilaitosten kanssa. Ammattikorkeakouluilla tulee olla voimassa oleva sopimus ennen harjoittelujakson alkua.

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiili-harjoittelupaikkavarauspalvelun kautta: Jobiili-linkki. Harjoittelupaikat tulevat varattavaksi Jobilin aikataulun mukaisesti.

  • Ammattikorkeakoulun on vahvistettava Jobiilin kautta varattu harjoittelupaikka viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun aloittamista. Myös mahdolliset muutokset tehtyihin varauksiin on huolehdittava järjestelmään.
  • Muiden paikkakuntien sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat varaavat harjoittelupaikkansa Jobiilin aikataulun mukaisesti.
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tulee lähettää MRSA-lomake viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua yksikön esimiehelle.
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla tulee olla päivitetty CV Jobiilissa.

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikkavaraus

Päijät-Hämeen oppilaitosten (Salpaus ja SDO) koordinoivat harjoittelupaikkaopettajat varaavat harjoittelupaikat sovitulla tavalla. Muiden ammattiopistojen opiskelijat tiedustelevat vapaita harjoittelupaikkoja:

Yhteystiedot
Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimiala
Tuija Sulonen, opetusylihoitaja
[email protected]

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimiala sekä perhe- ja sosiaalipalvelut toimiala:
yhteydenotot tämän linkin kautta.

Toisen asteen oppilaitosten kanssa ei tehdä oppilaitossopimusta. Toisen asteen opiskelijat tulevat harjoitteluun opiskelijakohtaisella koulutussopimuksella. Oppilaitokset laativat opiskelijakohtaisen koulutussopimuksen, jonka yksikön esimies allekirjoittaa.

Jos harjoittelujaksosi peruuntuu, ilmoita siitä välittömästi puhelimitse yksikön esihenkilölle tai opiskelijavastaavalle.