Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat

Tervetuloa harjoitteluun!

Toimimme harjoitteluorganisaationa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja tarjoamme monipuolisen toimintaympäristön eri koulutusalojen opiskelijoille. Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijoita hyvän ammattitaidon saavuttamisessa yhteistyössä harjoitteluyksiköiden ja oppilaitosten kanssa.

Vuosittain meillä on noin 2000 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.

Harjoittelupaikan varaaminen ja peruminen

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat

Meillä on toistaiseksi voimassa olevia oppilaitossopimuksia oppilaitosten kanssa. Ammattikorkeakouluilla tulee olla voimassa oleva sopimus ennen harjoittelujakson alkua.

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiili-harjoittelupaikkavarauspalvelun kautta: Jobiili-linkki. Harjoittelupaikat tulevat varattavaksi Jobilin aikataulun mukaisesti.

  • Ammattikorkeakoulun on vahvistettava Jobiilin kautta varattu harjoittelupaikka viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun aloittamista. Myös mahdolliset muutokset tehtyihin varauksiin on huolehdittava järjestelmään.
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tulee lähettää MRSA-lomake viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua yksikön esimiehelle.
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla tulee olla päivitetty CV Jobiilissa.

AMK-sopimusoppilaitokset

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikkavaraus

Päijät-Hämeen oppilaitosten (Salpaus ja SDO) koordinoivat harjoittelupaikkaopettajat varaavat harjoittelupaikat sovitulla tavalla. Muiden ammattiopistojen opiskelijat tiedustelevat vapaita harjoittelupaikkoja:

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimiala
Tuija Sulonen, opetusylihoitaja
[email protected]

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimiala sekä perhe- ja sosiaalipalvelut toimiala:
yhteydenotot tämän linkin kautta.

Toisen asteen opiskelijat tulevat harjoitteluun opiskelijakohtaisella koulutussopimuksella. Opiskelijakohtaisen koulutussopimuksen laatii oppilaitos, jonka yksikön esihenkilö allekirjoittaa.

Jos harjoittelujaksosi peruuntuu, ilmoita siitä välittömästi puhelimitse yksikön esihenkilölle tai opiskelijavastaavalle.