Opiskelun tukeminen

Peruskoulun jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ammattiopinnoissa. Voit saada erityistä tukea, jos tarvitset oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea.

Sinulle suunnitellaan yksilöllisesti tarvittavat tukitoimet koulutuksen järjestäjän kanssa  ja ne kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.

Jos tarvitset laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea vaikeiden oppimisvaikeuksien, vaikean vamman tai sairauden takia, voit hakea vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Silloin opetus järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa tai erityisryhmissä yleisissä ammattioppilaitoksissa. Erityinen tuki suunnitellaan yhteistyössä mahdollisten kuntoutustahojen kanssa.

Koulutuksiin voit hakea joko jatkuvana hakuna tai yhteishaussa opintopolun kautta. Opintopolusta saat myös lisätietoa opiskeluun liittyen.

Ennen opiskelua on mahdollista käydä koulutuskokeilussa, jos et ole ihan varma mille alalle haluaisit. Koulutuskokeiluihin hakemisesta löytyy ohjeet erityisammattikoulujen omilta sivuilta.

Lahdessa Ohjaamo neuvoo työllistymisen, opiskelun ja tulevaisuuden suunnittelun kanssa.