Tukea asumiseen aikuisille

Asumista voivat vaikeuttaa monenlaiset asiat, kuten esimerkiksi talous- ja asumistaitojen puuttuminen tai ylivelkaantuminen. Pahimmillaan tilanne voi johtaa jopa asunnon menettämiseen, mikä voi johtua maksamattomista vuokrista tai jos asunnosta ei ole kyetty pitämään huolta esimerkiksi sairauden tai päihdeongelman vuoksi. Joissain tapauksissa asuminen ei onnistu puutteellisten asuinolojen vuoksi.

Asumisen vaikeudet voivat olla ajankohtaisia hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, kuten erotilanteessa, nuoren itsenäistyessä, vankilasta vapautuessa, päihteiden ongelmakäytön tai mielenterveysongelman myötä.

Ikääntymisestä tai vammaisuudesta johtuen asumisen edellytysten parantamiseksi voidaan joutua tekemään asunnon muutostöitä.

Asumiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polkuun tai jättää sähköisen yhteydenottopyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi.