Nelihenkinen perhe nauttii luonnosta metsässä.Nelihenkinen perhe nauttii luonnosta metsässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tältä sivustolta löydät tukea ja palveluita sairauksien ehkäisyyn ja omahoidon toteuttamiseen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy ravinnosta, liikunnasta, levosta ja henkisestä hyvinvoinnista.

Päijät-Soten tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tapahtuu kaikissa kohtaamisissa
  • Ihmisten ympäristö (infrastruktuuri) edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
  • Kohtaaminen itsessään, vuorovaikutus, ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja tukeminen edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
  • Palvelut, teot ja toimenpiteet tukevat ihmisiä tekemään hyviä ratkaisuja omassa arjessaan jokaisessa hoidon vaiheessa