Nelihenkinen perhe nauttii luonnosta metsässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tältä sivustolta löydät tukea ja palveluita sairauksien ehkäisyyn ja omahoidon toteuttamiseen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy ravinnosta, liikunnasta, levosta ja henkisestä hyvinvoinnista.

Päijät-Soten tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tapahtuu kaikissa kohtaamisissa
  • Ihmisten ympäristö (infrastruktuuri) edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
  • Kohtaaminen itsessään, vuorovaikutus, ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja tukeminen edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
  • Palvelut, teot ja toimenpiteet tukevat ihmisiä tekemään hyviä ratkaisuja omassa arjessaan jokaisessa hoidon vaiheessa