Kotona asumisen tukipalvelut

Tukipalvelut ovat palveluja asiakkaalle, joka tarvitsee kotona asuakseen säännöllisen jokapäiväisen hoivan lisäksi myös muita palveluita.

Tukipalvelujen hakeminen

Voit hakea tukipalveluja Ikääntyneiden asiakasohjauksesta sivun alalaitaan linkitetyillä lomakkeilla . Hakemuksen tueksi Ikääntyneiden asiakasohjaus tekee palvelutarpeen arvioinnin  puhelimessa tai kotikäynnillä.

Tukipalveluita myönnetään hyvinvointialueen hallituksen hyväksymien ikääntyvien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti. Tukipalvelut voidaan järjestää hyvinvointialueen omana tuotantona, ostopalveluna sekä palvelusetelin turvin.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu toteutetaan kotiin toimitettuina aterioina, yksi ateria vuorokautta kohden. Ateriat toimitetaan joko kylminä tai lämpiminä aterioina palveluntuottajasta riippuen. Ateriapalvelua voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on säännöllistä henkilökohtaista avuntarvetta ja hän ei kykene itse tai omaistensa avustamana valmistamaan tai hankkimaan aterioitaan. Ateriapalvelutarvetta arvioitaessa selvitetään ensisijaisesti asiakkaan muut aterian hankkimis- ja valmistusmahdollisuudet kuten ruokailu läheisessä ruokailupaikassa ja lähipiirin apu. Ateriapalvelu järjestetään palvelusetelillä.

Turvapalvelu

Turvapalvelun avulla saat apua äkillisessä tilanteessa ympäri vuorokauden. Palvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla sairaus tai vamma lisää esimerkiksi kaatumisriskiä tai sairauskohtauksia. Palvelun tarve ja sopivat laiteratkaisut arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Lue lisää turvapuhelimesta ja turvapalvelujärjestelmästä 

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja edistää kokonaisvaltaista toimintakykyä ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumista.

Päivätoimintaa voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on tarve määräaikaiselle jaksomuotoiselle ryhmässä toteutettavalle psykofyysiselle kuntoutukselle toimintakyvyn kohentamiseen. Asiakkaan ei ole toimintakykynsä johdosta mahdollista osallistua palvelukeskusten, järjestöjen tai yhdistysten järjestämään päivätoimintaan tai se ei ole riittävää.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjaksolla tarkoitetaan ikääntyneelle tarkoitettua tavoitteellista ja määräaikaista jaksoa, jonka aikana asiakas saa tukea heikentyneeseen toimintakykyyn ja kotona asumisen mahdollisuuksiin. Kuntoutusjaksot toteutetaan palveluasumisen yksiköissä. Tavoitteena on, että asiakas löytää omia voimavarojaan ja edistää toimintakykyisyyttään niin, että hän voi jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kuntoutusjakso voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä, mutta jolle kotikuntoutus ei ole riittävää. Lisäksi asiakkaalla tulee olla selkeä kuntoutuksellinen tavoite ja jatkosuunnitelma kotiutumisen suhteen.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.