Virtsankarkailu

Yli 70-vuotiaista naisista jopa 59 % kärsii virtsankarkailusta. Potilaiden hoidossa tarvitaan moniammatillista osaamista.

Mistä virtsankarkailusta on kyse

Naisten virtsankarkailu- ja virtsaamisongelmien tutkimus- ja hoitotarve kasvavat väestön ikääntyessä. Yli 70-vuotiaista naisista jopa 59 % kärsii virtsankarkailusta. Potilaiden hoidossa tarvitaan moniammatillista osaamista.

Virtsankarkailulle altistaa mm. tupakointi, ylipaino, ikä ja diabetes.

Mikä aiheuttaa virtsankarkailua

Ponnistusvirtsankarkailussa virtsaa karkaa fyysisen rasituksen tai ponnistuksen, esimerkiksi yskäisyn, yhteydessä.

Pakkovirtsankarkailussa virtsaa karkaa äkillisen virtsaamispakon yhteydessä tai heti sen jälkeen.

Sekatyyppisessä virtsankarkailussa on piirteitä molemmista karkailutyypeistä.

Ylivuotovirtsankarkailussa virtsarakossa on akuutti tai krooninen tyhjenemishäiriö.

Mikä on yliaktiivinen rakko

Yliaktiivinen rakko on oireyhtymä, jossa ongelmana on virtsapakon tunne ja tihentynyt virtsaamistarve.

Kolmasosalla potilaista oireistoon liittyy myös pakkovirtsankarkailu. Hoito on moniammatillista. Siihen kuuluu tarvittaessa fysioterapiaa, elintapamuutoksia, rakon koulutusta ja lääkehoitoa.

Miten virtsankarkailua hoidetaan

Virtsankarkailun hoito riippuu karkailun tyypistä. Hoito voi käsittää fysioterapiaa, lääkehoitoa, leikkauksen tai näitä kaikkia.

Lievissä tapauksissa virtsankarkailun oireita voi lievissä tapauksissa helpottaa myös apuvälinein mm. uretrarenkaalla ja inkontinenssisuojilla. Apuvälineitä löydät esimerkiksi Steripolarin ja Vestekin sivuilta.

Merkittävä osa virtsankarkailuleikkauksista tehdään päiväkirurgisina toimenpiteinä paikallispuudutuksessa suonensisäisen kipulääkityksen kera. Virtsankarkailuleikkauksia tehdään pääasiallisesti ponnistusvirtsankarkailusta kärsiville naisille. Nykyään vakiintuneita menetelmiä ovat ns. nauhaleikkaukset, joissa virtsaputken keskiosan alle asetetaan sulamaton verkkonauha (TVT, TOT ja TVT-O).

Mitä on huomioitava, kun tulet tutkimuksiin

Kun tulet tutkimuksiin naistentautien poliklinikalle virtsankarkailun takia, sinua pyydetään täyttämään kyselylomakkeita ja virtsaamispäiväkirja kolmen vuorokauden ajalta. Ne antavat tärkeää tietoa virtsankarkailun tyypistä sekä rakon toiminnasta eli ovat ehdottoman tärkeitä jatkohoidon suunnittelemiseksi.

Kun tulet tutkimuksiin, olisi myös hyvä, että olet ollut virtsaamatta 2−3 tuntia.