Veteraanikuntoutus

Päijät-Soten rintamaveteraanien kuntoutuspalvelut on tarkoitettu niille sotiemme rintamaveteraaneille, joiden kotikunta on Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki tai Pukkila, ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus.

Avokuntoutusta, laitoskuntoutusta tai kuntoutuspalveluja kotiin

Kuntayhtymä järjestää oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutuspalveluja valtion vuosittain myöntämällä määrärahalla. Näitä palveluja ovat fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, tuettu kotona kuntoutuminen, laitoskuntoutus sekä päiväkuntoutus. Kuntoutus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kotikäynteinä. Laitoskuntoutusta voidaan myöntää henkilöille, joille se on tarkoituksenmukaisin kuntoutusmuoto.

Jos haluat tietää lisää rintamaveteraanikuntoutuksesta, ota yhteys rintamaveteraanikuntoutuksen koordinaattoriin. Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa toimiva koordinaattori antaa rintamaveteraanikuntoutuksen palveluohjausta yksilökohtaisen tarveharkinnan ja oikea-aikaisuuden huomioiden. Hän huolehtii myös kuntoutuspalvelujen alueellisesta tasa-arvoisuudesta yhtymän kunnissa.

Rintamaveteraanikuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä rintamaveteraanikuntoutuksen koordinaattoriin. 

Laitoskuntoutuksen myöntämiseen ei tarvita B-lausuntoa, jos hakijasta on olemassa alle vuoden vanha kuntoutuslausunto, B-lausunto tai esimerkiksi edellisen kuntoutuksen hoitoseloste, ja hänen tilanteensa ei ole muuttunut. Jos hakijan tilanteessa on tapahtunut oleellinen muutos, tarvitsee hän uuden B-lausunnon, jonka voi pyytää omalta sote-keskukselta.

Myös rintamaveteraanin puoliso voi saada laitoskuntoutusmaksusitoumuksen tarveharkinnan ja käytössä olevan kuntoutusmäärärahan mukaan. Puolison kuntoutusta haetaan yhdessä rintamaveteraanin kuntoutuksen kanssa. Puolisosta tarvitaan kuntoutuslaitosta varten B1-lausunto, mikäli käytössä ei ole alle vuoden vanhaa lausuntoa tai kuntoutusselostetta, tai jos hänen toimintakyvyssään on tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yhteystiedot

Puhelin:
Puhelin: +358 44 7161153
Aukioloajat
ma 08:00 - 14:00
ti 08:00 - 14:00
ke 08:00 - 14:00
to 08:00 - 14:00
pe 08:00 - 14:00

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän rintamaveteraanipalveluita voivat käyttää ne sotiemme rintamaveteraanit, joiden kotikunta on Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki tai Pukkila, ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus.