Imetyksen ohjaus

Ohjaamme ja tuemme äitiä hänen toiveidensa mukaiseen imetykseen. Hoitohenkilökuntamme on käynyt imetysohjaajakoulutuksen ja saamme jatkuvasti kertaus- ja lisäkoulutusta.

Osastolla autamme sinua löytämään oman tapasi imettää

  • Kannustamme äitiä imettämään vauvaa niin usein kuin vauva haluaa.
  • Ohjaamme äidille erilaisia imettämisasentoja ja rintojen hoitoa.
  • Tarkastamme päivittäin vauvan hyvän imemisotteen.
  • Ohjaamme ja tuemme äitiä hänen toiveidensa mukaiseen imetykseen.
  • Jos vauva siirtyy hoitoon vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle, opetamme äidin lypsämään maidontuotannon käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tunnista vauvan nälkäviestit

Vanhemmat tutustuvat ja oppivat hoitamaan vauvaansa parhaiten, kun vauva on ympärivuorokautisessa vierihoidossa. Vauvan viestit ja erityisesti nälkäviestit tulevat nopeasti tutuiksi. Nälkäviestejä ovat mm. suun avaaminen, pään kääntäminen sivulle, lipominen ja nyrkin imeminen. Kun vauvan nälkäviesteihin vastataan eli imetetään vauvantahtisesti, vauva saa riittävästi ravintoa. Yleensä vauvat imevät rintaa 8–12 kertaa vuorokaudessa mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta.

Toisena elinvuorokautena vauva imee rinnalla usein ja imetykset saattavat kestää jopa useamman tunnin kerrallaan. Tiheä imeminen varmistaa vauvan ravinnonsaantia ja auttaa rintamaidon määrän lisääntymisessä. Lapsivuodeosaston henkilökunta antaa ohjausta ja tukea sekä vauvan viestien tunnistamiseen että imetyksen käytäntöihin.

Tärkeä kolostrum ja maidonerityksen käynnistyminen

Ensi päivinä erittyvä rintamaito eli kolostrum riittää yleensä terveen täysiaikaisen vastasyntyneen ravinnoksi. Kolostrum nostaa vastasyntyneen verensokeria, antaa immunologista suojaa ja nopeuttaa lapsenpihkan poistumista suolesta. Rintamaidon eritys lisääntyy yleensä 2–3 vuorokauden kuluttua synnytyksestä. Tällöin rintamaidon koostumus alkaa vähitellen muuttua ternimaidosta kohti kypsää maitoa.

Äidin tai vastasyntyneen voinnin vuoksi imetys ei aina heti ole mahdollista. Tällöin äidille ohjataan käsinlypsy 6 tunnin sisällä synnytyksestä. Lypsämistä tulee jatkaa tämän jälkeen vähintään 8 kertaa vuorokaudessa. Näin tuetaan maidonerityksen käynnistymistä ja vauva saa nauttia äidinmaidon eduista, vaikkei heti pystyisikään imemään rinnalla.

Tuemme sinua imetyksen haasteissa

Joskus imetys saattaa tuntua haasteelliselta. Haasteita imetykseen voivat aiheuttaa esimerkiksi vauvan imemisotteen ongelmat, matalat rinnanpäät, rinnanpäiden rikkoutuminen tai rintojen pakkautuminen. Osastolla saa apua ja ohjausta imetykseen liittyvissä asioissa. Haasteista selvitään kärsivällisyydellä ja harjoittelulla sekä hyvän ohjauksen avulla. Jokainen voi löytää oman yksilöllisen tapansa imettää.

Imetys ei ole äitiyden mittari. Jokainen on paras äiti omalle vauvalleen riippumatta siitä, millä tavalla vauvaansa syöttää.

Lue lisää imetyksestä Vauvamyönteisyysohjelmastamme.