Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys

Hätätilanteessa soita aina 112.

Sosiaalipäivystys huolehtii kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalveluiden tarpeiden arvioimisesta ja järjestämisestä kaikille väestöryhmille sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa. Sosiaalipäivystys toimii ympäri vuorokauden ja tuottaa kiireellisiä sosiaalihuollon palveluja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille ja alueella oleskeleville.

Sosiaalipäivystyksessä hoidetaan

  • Kiireelliset lastensuojeluasiat
  • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • Kriisitilanteen ensivaihe (esim. läheisen kuolema)
  • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona
  • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.
  • Sosiaalipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.

Yhteys päivystykseen ympäri vuorokauden p. 044482 8201 tai hätätapauksissa 112

Huom! Ollessamme kiireellisellä työtehtävällä emme voi ottaa vastaan asiakaspuheluja. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Virka-aikana tarvitessasi sosiaalihuollon palveluita (mm. lapsiperheet, työikäiset ja vammaispalvelu) ota yhteys ohjaus- ja neuvonta numeroon 03 8194850 (kyseessä on takaisinsoittojärjestelmä) tai ikääntyneiden palveluneuvontaan puh 044 482 5050 tai omaan työntekijääsi.