Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys

Hätätilanteessa soita aina 112.

Sosiaalipäivystys huolehtii kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalveluiden tarpeiden arvioimisesta ja järjestämisestä kaikille väestöryhmille sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa. Sosiaalipäivystyksessä muun muassa arvioidaan lastensuojelun tarvetta, tarjotaan psykososiaalista tukea akuuteissa kriisitilanteissa, tuetaan lähisuhdeväkivaltatilanteissa, autetaan asiakkaita akuuteissa ongelmatilanteissa ja ohjataan asiakkaita heille tarpeellisten sosiaali- ja kriisipalveluiden piiriin.

Sosiaalipäivystys jakaantuu kahteen yksikköön. Lahden poliisilaitoksella sijaitsevassa yksikössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, jotka päivystävät 24/7, mutta työtehtävien painotus on kuitenkin virka-ajan ulkopuolisissa tehtävissä. Päijät-Hämeen keskussairaalassa Akuutti24:ssä sijaitsevassa yksikössä on rajatummat aukioloajat ja siellä työskentelee sosiaaliohjaajia. Päijät-Hämeen sosiaalipäivystysalueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kunnat ja lisäksi Heinola ja Sysmä.

Poliisilaitoksella sijaitseva sosiaalipäivystys päivystää 24/7

Sosiaalityöntekijään saa yhteyden yleisen hätänumeron 112:n kautta. Sosiaalipäivystyksen asiakkaaksi ohjaudutaan myös poliisin, hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen tai terveydenhuollon toimesta.

Akuutti24:ssä sijaitseva sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystäjän tavoittaa:

– Kertomalla ilmoittautumisenne yhteydessä halustanne tavata sosiaalipäivystäjä.
– Pyytämällä Akuutti24:n henkilökuntaa olemaan yhteydessä sosiaalipäivystäjään.
– Soittamalla asiakasnumeroon puh. 044 482 8201.
– Voitte myös tavoitella sosiaalipäivystäjää sosiaalipäivystyksen huoneesta odotusaula 6:n  vieressä.