Saavutettavuusseloste

Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee paijat-sote.fi-sivustoa ja se on päivitetty 3.3.2023.

Sivustomme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  • Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  • Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  • Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Kontrastit

Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja teksteissä. (WCAG 1.4.3)

Linkkien erottuvuus

Jotkin sivuston linkit eivät erotu tarpeeksi muusta tekstistä, kuten esimerkiksi chatissa. (WCAG 1.4.1)

Otsikot

Otsikkotasojen käytössä on jonkin verran puutteita. Joitakin otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joitakin otsikkotasoja on käytetty epäloogisesti. Sivustolta löytyy myös tyhjiä otsikkomerkintöjä. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet

Elementtien tekstivastineissa on puutteita. Esimerkiksi osalla kuvakkeista tai painikkeista ei ole tarpeeksi kuvaavaa tekstivastinetta. Lisäksi osa tekstivastineista ei vastaa valitun kieliversion mukaista kieltä. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Teksti kuvina

Sivustolla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joilla ei ole tarpeeksi kuvaavaa tekstivastinetta tai sisältöä ei ole selitetty leipätekstissä. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus

Luetteloita ei ole aina merkitty ohjelmallisesti luetteloiksi. (WCAG 1.3.1)

Taulukkomuotoista sisältöä ei ole aina merkitty taulukkoon ja joidenkin taulukoiden sarake- tai riviotsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Linkkien merkinnät

Joissakin linkeissä ei kerrota, jos se avaa tiedoston. (WCAG 2.4.4)

Haitarielementit

Joiltain haitaripainikkeilta puuttuu nimi tai tieto niiden tilasta (auki/kiinni). (WCAG 4.1.2)

Chat ja chatbot

Chatbotin saapuneita viestejä ei lueta kokonaan ruudunlukijakäyttäjälle. Lisäksi viestejä selatessa voi olla epäselvää, kumpi osallistujista on viestin kirjoittaja. (WCAG 4.1.3)

Chatbotin painikkeita painaessa kohdistus jää paikalleen, vaikka keskusteluikkunaan ilmestyy uutta sisältöä. Ruudunlukijalle ei ole siis selvää, että keskustelussa tapahtuu jotain. (WCAG 1.3.2)

Joitakin chatin toimintoja ei pysty käyttämään näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)

Chatin viestejä ei pääse lukemaan ennen kuin on itse lähettänyt viestin. Lisäksi ruudunlukijan kohdistus karkaa välillä piilotettuihin kohteisiin. (WCAG 1.3.2)

Joitakin chatin painikkeiden tilaa ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle. Lisäksi joissakin painikkeissa on käytetty pelkkää väriä ilmoittamaan valitusta painikkeesta. (WCAG 4.1.2, 1.4.1)

2. Kohtuuton rasite

Videot

Joitakin videoita ei pysty käyttämään näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ollenkaan. (WCAG 2.1.1, 1.3.2)
Joistakin videoista puuttuu kuvailutulkkaus. (WCAG 1.2.3, 1.2.5)

PDF-tiedostot

Sivuston joissakin PDF-tiedostoissa on saavutettavuuspuutteita, esimerkiksi lukemisjärjestyksessä, ruudunlukija- ja näppäimistökäytössä ja kontrasteissa. (WCAG 1.3.2, 4.1.2, 1.3.1, 3.3.2, 1.1.1, 1.4.3)

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.12.2020 ja päivitetty 3.3.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit jättää palautetta saavutettavuusvaatimuksiin liittyen tai pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä palautelomakkeen kautta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.