Työhönvalmennus

Työhönvalmennuspalvelu tarjoaa tukea työllistymiseen vammaispalvelujen asiakkaille. Työnhakijalle etsitään hänen kiinnostustaan ja osaamistaan vastaavia työtehtäviä.

Työhönvalmennuksen tuki on työllistyjän, työnantajan ja työyhteisön käytössä työn etsinnästä lähtien koko työsuhteen ajan. Työhönvalmentaja voi auttaa esimerkiksi: harjoittelu- tai työpaikan etsimisessä ja hakemisessa, erilaisten tukien hakemisessa työllistyjälle ja työnantajalle, uuteen työympäristöön ja työyhteisöön tutustumisessa, työtehtävien oppimisessa ja räätälöinnissä.

Tuettu työtoiminta

Tuettu työtoiminta (entinen avotyötoiminta) tapahtuu päiväaikaisen toiminnan toimipisteiden ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen työllistymissuunnitelma sekä tarvittavat työskentelyohjeet. Ohjaus järjestetään yksilöllisesti ohjaajan tai työhönvalmentajan tukemana. Tuetun työtoiminnan tavoite on olla määräaikainen työharjoittelujakso, joka johtaa oman alan löytymiseen ja työllistymiseen.

Asiakkaat eivät ole työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa toiminnan järjestäjään tai palvelun tuottajaan. Palvelussa on mahdollisuus myös vertaisvalmentajan ja ryhmämuotoisen vertaisvalmennuksen käyttöön.

Tuettu työ

Tuettu työ on työhönvalmentajan tuella toteutettavaa työnhakua ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työntekijä, työnantaja ja työhönvalmentaja sopivat yksilöllisen ohjauksen sisällöstä ja tarpeesta, työohjeista sekä tukikäynneistä työpaikalla. Työhönvalmentaja tukee ja neuvoo työnhakijaa ja työnantajaa erilaisissa työllistymisen sekä työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentaja tukee jatkuvasti myös, kun työtehtävät muuttuvat tai työnantaja vaihtuu.

Asiakkaat ovat työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa työnantajaan. Palvelussa on mahdollisuus myös vertaisvalmentajan ja ryhmämuotoisen vertaisvalmennuksen käyttöön.