Aikuinen ja kaksi nuorta koulun käytävällä keskustelemassa.Aikuinen ja kaksi nuorta koulun käytävällä keskustelemassa.

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita.

Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita. Palveluja on saatavilla kaikissa esiopetusyksiköissä, perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollolla edistetään koko yhteisön ja yksittäisten opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. Sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa.

Jokaisessa esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa toimii opiskeluhuoltoryhmä joka vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia koko koulun- tai oppilasyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on ennaltaehkäisevää ja koko yhteisöä tukevaa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista kartoitetaan vuosittain. Kouluyhteisön kaikki jäsenet ja vanhemmat voivat tuoda luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan opiskeluhuoltoryhmälle

Kaikissa yksiköissä on oma suunnitelma siitä, miten oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia edistetään. Suunnitelma perustuu Päijät-Hämeen yhteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.