Terve suu ja hampaisto ovat tärkeä osa kokonaisuutta: syöminen, puhuminen, sosiaalinen kanssakäyminen. Terveillä ja puhtailla hampailla on helppo hymyillä. Ne lisäävät itseluottamusta ja luovat hyvänolon tunteen suuhun.

Suun terveys on tärkeä osa ihmisen terveyttä, sillä suun alueen tulehduksilla on osoitettu olevan yhteyksiä moniin yleissairauksiin. Suun terveydenhoito perustuu ennalta ehkäiseviin toimiin, säännöllisyyteen ja pitkäaikaisiin hoitosuhteisiin. Järkevintä siten on käydä suun terveystarkastuksissa hammashoitajan, suuhygienistin sekä hammaslääkärin määrittämin yksilöllisin määräajoin säännöllisesti.

Suuhygienistit neuvovat hampaiden harjausta.

Suun terveydenhuollon henkilökunnan tehtävänä on antaa tietoa suun terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja korjata jo mahdollisesti syntyneitä vaurioita.

Suun terveydenhuollon henkilökunta:

Hammashoitajat ja suuhygienistit opettavat oikeat suun puhdistustekniikat ja – tavat. Hammaslääkärit korjaavat/paikkaavat jo syntyneitä vaurioita. Erikoishammaslääkärit hoitavat purennan tai oikomishoitoon liittyvät osa-alueet.

Lapsi käy hammashoitolassa sovituin välein. Kotona lapsi on joka päivä. Suurin ja tärkein osa suun ja hampaiden hoitoa tapahtuu kotona. Ruokailu, hampaiden harjaus ja napostelun välttäminen ovat huoltajien vastuulla. Kun hyvät tavat ja tottumukset luodaan varhaisessa vaiheessa, säilyvät ne läpi elämän.

Katso ”Käytännön ohjeita vanhemmille” hoitokäynnistä täältä.