Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa tai asumiseen siirtymisessä.

Jos tarvitset tukea itsenäiseen asumiseen omassa kodissasi tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä, voit saada tuetun asumisen palveluita vammaispalveluina.

Tuettu asuminen on välimuoto täysin itsenäisen asumisen ja palveluasumisen välissä. Palvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan.