Aikuispsykiatrian avohoito

Aikuispsykiatrinen avohoito käsittää aikuispsykiatrian työryhmän, mielialahäiriö- ja syömishäiriöpoliklinikan, päiväpoliklinikan ja päihdepsykiatrian poliklinikan.

Akuuttipsykiatrian poliklinikka

Akuuttipsykiatrian poliklinikka tarjoaa kiireellistä polikliinistä hoitoa mielialahäiriöpotilaille. Hoitokontakti on lyhytkestoista akuuttivaiheen hoitoa, jonka jälkeen suunnitellaan tarvittaessa jatkohoito.

Vastaanotot ovat pääasiassa poliklinikalla. Tarpeen mukaan tarjotaan myös tukipuheluja ja etävastaanottoja.

Mielialahäiriö- ja syömishäiriöpoliklinikka

Mielialahäiriö- ja syömishäiriöpoliklinikalla hoidetaan yli 18-vuotiaita, erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita, jotka sairastavat masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, vaikeaa ahdistuneisuushäiriötä, syömishäiriöitä ja vaikeita persoonallisuushäiriöitä, sekä päihdepsykiatrisia potilaita.

Syyskuusta 2023 alkaen Mielialahäiriöpalveluissa Syömishäiriöpoliklinikalla ei ole enää tehostettua syömishäiriöpalvelua. Muu syömishäiriöön liittyvä poliklinikkatyö jatkuu ennallaan.

Lääkärin lähetteellä

Potilaat tulevat lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta, psykiatrisesta osastohoidosta tai muista psykiatrian toimipisteistä.

Tutkimusjakso

Hoidon alussa on tutkimusjakso: 1–5 käyntiä. Käyntien jälkeen sovitaan hoitoneuvottelussa hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta.

Moniammatilliset tiimit

Hoito toteutuu moniammatillisissa tiimeissä hyödyntäen eri ammattiryhmien osaamista. Poliklinikoilla työskennellään perhe- ja verkostokeskeisesti. Työmuotoina käytetään myös yksilö-, ryhmä- ja perheterapioita hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoidot perustuvat määräaikaisiin strukturoituihin hoitomalleihin.

Tehostettu mielialapoliklinikka

Tehostettu mielialapoliklinikan toiminta on psykiatrista tehostettua avohoitoa. Se on tarkoitettu mielialahäiriöpalvelujen potilaille silloin, kun potilaan tilanne vaatii tiivistä tukea. Tuki voi olla ryhmämuotoista hoitoa tai akuutissa kriisissä tukemista vastaanottokäynteinä, tukipuheluina tai etävastaanottoina.

Mielialahäiriöiden akuuttiosasto

Osasto on mielialahäiriöpotilaiden hoitoon tarkoitettu 16-paikkanen akuutti osasto. Hoidon aloitus osastolla vaatii lääkärin lähetteen.

Osastohoidon tavoitteena on potilaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus, vaikuttava akuuttivaiheen hoito ja tarkoituksenmukaisen jatkohoidon järjestäminen. Hoito on potilaslähtöistä ja perustuu yksilö-, perhe- ja verkostokeskeisen hoitotyöhön. Hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti yhdessä potilaan kanssa.

Hoitojakson alussa jokaiselle potilaalle nimetään omahoitajat ja tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma.

Päihdepsykiatrian poliklinikka

Päihdepsykiatrian poliklinikan toiminta painottuu erikoissairaanhoidon tasoiseen päihdehäiriöiden diagnostiikkaan sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoon.

Poliklinikan päätehtävät ovat mm:

  • kaksois- ja kolmoisdiagnoosipotiaiden diagnostiikka, hoidon suunnittelu ja koordinointi
  • haastavien tai vaikeahoitoisten potilaiden päihdehoidon suunnitelmat
  • opioidikorvaushoidon päätökset
  • laitoshoidon päätökset ja maksusitoumukset, kun hoito kestää yli 5 vuorokautta tai kyseessä on muu kuin alkoholin akuuttien vierotusoireiden hoito
  • vaativat päihdehäiriöön liittyvät työkyvyn arvioinnit
  • ajoterveysarviot rattijuopumustapauksissa, joissa on jokin muu päihde kuin alkoholi
  • kaikkien ammattiajokorttien (ryhmä 2 eli ajokortit, joissa on C- tai D-ajo-oikeus) ajoterveysarviot
  • Päijät-Soten alueen päihdehoidon käytäntöjen suunnittelu ja ohjeistus
  • konsultointi ja koulutus päihdeasioissa

Korvaushoitoyksikkö

Opioidikorvaushoito toteutetaan korvaushoitoyksikössä.

Kyse on psykiatrisen erikoissairaanhoidon polikliinista toimintaa (aiemmin K-klinikka ja Breikki ostopalveluina).

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 3 8194909
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Aukioloajat
ma 08:00 - 16:00
ti 08:00 - 16:00
ke 08:00 - 16:00
to 08:00 - 16:00
pe 08:00 - 15:30

Akuuttipsykiatrian työryhmä tarjoaa kiireellistä polikliinistä hoitoa mielialahäiriöpotilaille. Hoitokontakti on lyhytkestoista akuuttivaiheen hoitoa, jonka jälkeen suunnitellaan tarvittaessa jatkohoito. Vastaanotot ovat pääasiassa poliklinikalla ja tarpeen mukaan tarjotaan myös tukipuheluja ja etävastaanottoja.

Puhelinasiointi
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4403064

Opioidikorvaushoito toteutetaan korvaushoitoyksikössä, joka on psykiatrisen erikoissairaanhoidon polikliinista toimintaa

Puhelin:
Puhelin: +358 3 8194900
Osoite:
Harjukatu 48, 15100 Lahti
HARJU: 2. ja 5. krs, TORI: 2.krs
Osoite: Harjukatu 48, 15100 Lahti
HARJU: 2. ja 5. krs, TORI: 2.krs

Mielialahäiriö- ja syömishäiriöpoliklinikka jossa hoidetaan yli 18 vuotiaita, erikoissairaanhoitoa tarvitsevia masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, vaikeaa ahdistuneisuushäiriötä, syömishäiriöitä ja vaikeita persoonallisuushäiriöitä sairastavia henkilöitä sekä päihdepsykiatrisia potilaita.

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825267
Osoite:
Harjukatu 48, 15100 Lahti
Harju 1. krs.
Osoite: Harjukatu 48, 15100 Lahti
Harju 1. krs.

Päihdepsykiatrian poliklinikan toiminta painottuu erikoissairaanhoidon tasoiseen päihdehäiriöiden diagnostiikkaan ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoon.

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 7195750
Osoite:
Kauppakatu 7, 15140 Lahti
Osoite: Kauppakatu 7, 15140 Lahti
Aukioloajat
ma 08:00 - 16:00
ti 08:00 - 16:00
ke 08:00 - 16:00
to 08:00 - 16:00
pe 08:00 - 15:00

Tehostettu mielialapoliklinikan toiminta on psykiatrista tehostettua avohoitoa ja tarkoitettu mielialahäiriöpalvelujen potilaille silloin, kun potilaan tilanne vaatii tiivistä tukea. Tuki voi olla ryhmämuotoista hoitoa tai akuutissa kriisissä tukemista vastaanottokäynteinä, tukipuheluina tai etävastaanottoina. Lisäksi Tehostetulla mielialapoliklinikalla hoidetaan vakavasta syömishäiriöstä kärsiviä potilaita strukturoiduilla ja määräaikaisilla hoitojaksoilla. Hoito on potilaalle ilmaista, mutta ruokailuista peritään erillinen maksu.

Puhelin:
Puhelin: +358 3 8194923
Osoite:
Harjukatu 48, 15100 Lahti
Osoite: Harjukatu 48, 15100 Lahti

Psykoosityöryhmän hoidettavaksi kuuluvat yli 18-vuotiaat psykoosipotilaat.

Varhaiskuntoutuspoliklinikan kehittämisvastuualueena ovat nuorten aikuisten psykoosipotilaiden hoito ja kuntoutus sekä lyhytkestoiset arviointijaksot potilaille, joilla epäillään olevan alkava psykoosisairaus.

Molemmille poliklinikoille ohjaudutaan aina lääkärin lähetteellä.