Kaihileikkaus

Kaihiin ei ole tepsivää lääkehoitoa. Kaihileikkaus on ainoa näkökykyä korjaava hoitokeino. Kaihileikkaus on ollut jo pitkään yleisin kirurginen toimenpide Suomessa.

Pari sanaa silmän optiikasta

Ihmisen silmää voidaan yksinkertaistaen kuvata kamerana.

Kamerassa kuva piirtyy optiikan läpi kameran takaosan kennoon, joka muuttaa kuvan sähköiseen muotoon.

Silmässä optiikan muodostavat silmän sarveiskalvo ja värikalvon takana sijaitseva linssi, jota kutsutaan mykiöksi. Silmän etuosan optiikka tarkentaa kuvan verkkokalvolle usein silmälasien auttamana. Verkkokalvo muuntaa kuvan sähköiseen muotoon. Tieto kulkee näköratoja pitkin aivojen näköalueelle, jossa kuva tulkitaan.

Mikä on harmaakaihi

Harmaakaihilla tarkoitetaan silmän linssin eli mykiön samentumista. Silmänsisäisen linssin normaalisti kirkas sisältö kovettuu, kellastuu ja harmaantuu kaihin kehittyessä.

Ajan myötä sameneminen alkaa vähitellen huonontaa näköä. Yleensä kaihia on todettavissa molemmissa silmissä.

Miten harmaakaihi syntyy

Tavallisesti kaihi on ikääntymiseen liittyvä sairaus. Harmaakaihipotilaiden keski-ikä on yli 70 vuotta, ja vaivasta kärsii lähes jokainen yli 85-vuotias.

Kaihi voi syntyä vamman tai silmänsisäisen leikkauksen jälkeen myös nuoremmille. Niin ikään kortisonin käyttö ja diabetes voivat jouduttaa kaihin kehittymistä. Kaihi on harvoin synnynnäinen.

Harmaakaihin oireet

Harmaakaihin oireet kehittyvät tavallisesti hiljalleen vuosien kuluessa. Tavalliset oireet ovat

  • näkö sumenee, näöntarkkuus heikkenee
  • lukuvaikeudet
  • vaikeuksia katsoa televisiota
  • hämäränäkö heikkenee
  • kirkkaassa valossa häikäistyy helposti
  • värien näkeminen muuttuu
  • silmälasiarvojen muutos

Kaihileikkaus julkisella puolella

Julkisen terveydenhuollon puolella kaihileikkaus voidaan tehdä, kun valtakunnalliset kaihileikkauskriteerit täyttyvät. 

  • Paremman silmän näöntarkkuuden on oltava enintään 0.5 parhaalla lasikorjauksella tai 
  • jos paremman silmän näöntarkkuus on tätä parempi, huonomman silmän näöntarkkuuden on oltava 0.3 tai huonompi.

Normaali näkö on 1.0. Henkilöajokorttiin riittää 0.5. Sosiaalisen sokeuden raja on 0.3.

Näöntarkkuusrajoista voidaan poiketa, jos ensimmäisen silmän kaihileikkauksen jälkeen on syntynyt potilasta haittaava eritaitteisuus tai kaihi haittaa muun silmäsairauden, kuten diabeteksen ja glaukooman seurantaa.

Kirurgi suorittaa kaihileikkausta potilaalle.

Silmien terveystilanteen selvittäminen

Silmien terveystilanne selvitetään esitarkastuksessa, joka on muutamaa viikkoa ennen leikkausta. Tarkastuksessa poissuljetaan muut näköä heikentävät silmäsairaudet. Joissakin tapauksissa sairaalan omien lääkärien lähetteellä tulevat potilaat voidaan esitutkia leikkauspäivänä.

Tutkimuksessa mitataan sarveiskalvon kaarevuusarvot ja silmän pituus. Tietojen avulla määritellään silmään sisään laitettavan keinolinssin vahvuus.

Tietoa kaihileikkauksesta

Kaihiin ei ole tepsivää lääkehoitoa. Kaihileikkaus on ainoa näkökykyä korjaava hoitokeino. Kaihileikkaus on ollut jo pitkään yleisin kirurginen toimenpide Suomessa.

Kaihileikkaus tehdään tavallisesti yksi silmä kerrallaan. Joskus molemmat silmät leikataan samana päivänä.

Kaihileikkaustekniikoiden kehittyessä harmaakaihin kirurginen hoito on tullut entistä turvallisemmaksi. Leikkaus on muuttunut potilaalle miellyttävämmäksi ja käytännössä kivuttomaksi.

Nykyisin lähes kaikki kaihileikkaukset tehdään pintapuudutuksessa (tippoja silmän pinnalle) ultraäänilaitteella pienestä viillosta (1,8–2,2 mm). Leikkauksessa samentunut mykiö eli linssi poistetaan ja tilalle asetetaan tekomykiö.

Enää ei odotella kaihin kovettumista ja kypsymistä kuten aikaisemmin. Se on osaltaan lisännyt leikkauksen turvallisuutta silmälle ja potilaalle.

Mikään leikkaustoimenpide ei kuitenkaan ole riskitön. Kaihileikkauksen riskit ovat vähäisiä. Esimerkiksi bakteeritulehdusriski on alle yksi kahdesta tuhannesta (0,05 %). Bakteeritulehduksen riskin pienentämiseksi silmään tiputetaan tippoja ennen leikkausta ja sen jälkeen. Leikkauksen lopussa silmän sisään laitetaan myös antibioottia estämään tulehdusta.

Joskus silmänpaine voi kohota tilapäisesti leikkauksen jälkeen. Myös sarveiskalvon turpoaminen leikkauksen jälkeen on mahdollista. Tällöin näön kirkastuminen voi kestää pitempään.

Kaihileikkauksen jälkeen

Kaihileikkauksen jälkeen silmän päälle laitetaan suojakilpi, joka on paikallaan seuraavaan aamuun. Leikkauksen jälkeen on lyhyt seuranta, jonka jälkeen potilas kotiutuu. Seuraavana päivänä aloitetaan silmätiputus, joka jatkuu neljä viikkoa.

Leikattu silmä näkee heti leikkauksen jälkeen. Päivä päivältä näkö vielä kirkastuu.

Silmään ei saa koskea eikä silmään saa päästää vettä, hikeä tai muita aineita. Tavalliset kotiaskareet saa tehdä kuten ennenkin. Esimerkiksi kengännauhan voi kumartua solmimaan ja kantaa tavallisen kauppakassin. Sairausloman pituus on yleensä työn näkövaatimusten mukaan 0–4 viikkoa. Uudet silmälasit voidaan määrätä noin kuukauden kuluttua leikkauksesta. Sairaalassa ei tehdä silmälasin määrityksiä.

Mikä on jälkikaihi

Kaihileikkauksessa tekomykiö asetetaan ohuen kalvonpussin sisään. Saman pussin sisällä on ollut myös oma mykiö. Vuosien kuluttua leikkauksesta kalvopussin takaosa saattaa samentua. Sitä kutsutaan jälkikaihiksi.

Jälkikaihi voidaan hoitaa laserilla normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä. Jälkikaihin poisto kestää vain muutaman minuutin.