Vammaispalvelut

Asumispalvelu, lyhytaikainen asuminen ja lyhytaikainen perhehoito

Ylläpitokorvaus jatkuva asumispalvelu €/kk 32,50
Ei peritä, jos asiakas ei käytä yksikön siivous- ja pyykinpesuaineita tms.
lisäksi asiakas maksaa erikseen vuokran ja ateriat.

Ylläpitokorvaus lyhytaikainen asuminen ja lyhytaikainen perhehoito

yli 16 vuotiaalta €/vrk                                23,80

alle 16 vuotiaalta €/vrk                               12,60

Muut maksut

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito €/vrk     11,60

Osa-aikainen hoito enintään 6 tuntia €/kerta   9,00

Jatkuva perhehoito

Peritään asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu. Maksu määrätään hoidossa olevan henkilön henkilökohtaisten tulojen perusteella ja se voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 167 euroa.

Asumisharjoittelu

Asumisharjoittelu alle kk:n jakso, yli 16 v. €/vrk            23,80

Asumisharjoittelu alle kk:n jakso,alle 16 v . €/vrk           12,60

Yhtäjaksoisesti vähi. 1 kk asumisharjoittelu, jolle ei tehdä

vuokrasopimusta €/kk 220,00

Mikäli asumisharjoittelu tai -valmennus kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli, mutta vuokrasopimusta ei tehdä, peritään asiakkaalta vuokraa korvaava asumismaksu 220 €/kk. Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut aterioista sekä asumisen ylläpitokorvaus.

Ateriamaksut omissa asumispalveluissa

Lounas                                                       6,60

Päivällinen                                                5,20

Aamu- tai iltapala                                    2,10

Kahvi/tee + kahvileipä                            1,10

Ateriamaksut päiväaikaisessa toiminnassa

Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen työ- tai päivätoiminta toimintakeskuksessa, avotyöntekijät ja muu päiväaikainen toiminta.

Asiakkaan syömistä aterioista peritään toimittavan ruokapalvelun kulloinkin määrittämä
aterian hinta tai kuitenkin enintään                    6,60 €/ateria.

Kahvi/tee + kahvileipä                                     1,10

Välipala 2,10

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten loma-ajantoiminta €/vrk                 6,60

Peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt 16 vuotta. Alle 16-vuotiaalle maksuton, jos palvelu sisältyy asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan tai vammaispalvelulain mukaiseen palvelusuunnitelmaan.

Vammaispalvelun asiakasmaksun alennushakemus