Asiakas- ja potilasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92).

Näille sivuille on koottu tietoa asiakas- ja potilasmaksuista:

  • Perusterveydenhuollon potilasmaksut
  • Keskussairaalan potilasmaksut
  • Koti- ja asumispalveluiden asiakasmaksut
  • Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen maksukatto
  • Ohje vapaakortin hakemisesta
  • Vapaakorttihakemus
  • Jäsenkuntien palvelulaskutus

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tulosidonnaiset asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Maksukatto- ja vapaakorttiohje 2022

Maksukatto- ja vapaakorttiohje 2021

Vapaakorttihakemus

Ohjeistus, jos kysyttävää asiakasmaksusta tai haluat siihen oikaisua

Laskutus- ja perintäohjeet

Vastaanottoaika on peruttava arkipäivänä viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa perustellusta syystä.

Maksusitoumus

Mikäli potilaan kotikunta, vakuutusyhtiö tai työpaikan sairaskassa on sitoutunut maksamaan hoidon kustannukset, tarvitsee sairaala asiasta kirjallisen maksusitoumuksen. Maksusitoumus tulee olla mukana sairaalaan tullessa

Matkakustannukset

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisen kulkuneuvon mukaan. Kela korvaa taksin käytön vain, mikäli sairauden laatu sitä edellyttää ja siihen tarvitaan hoitolaitoksen todistus matkakorvauksia varten. Lisätietoja www.kela.fi

Jäsenkuntien palvelulaskutus

Jäsenkuntien palvelulaskutus toteutetaan yhtymässä ennakkolaskutuksena. Ennakko laskutetaan jäsenkunnilta kaksi kertaa kuukaudessa, ja kuntakohtainen ennakon suuruus määräytyy toimialakohtaisen maksuosuusarvion perusteella. Lopullisia maksuosuuksia määrättäessä kuntakohtainen jako toteutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Palveluhinnasto 2022

Muutokset hinnastoon 2022

Palveluhinnasto 2021

Palveluhinnasto 2020

Palveluhinnasto 2019