Päihdepsykiatrian poliklinikka

Toiminta painottuu erikoissairaanhoidon tasoiseen päihdehäiriöiden diagnostiikkaan ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoon.

Päihdepsykiatrian poliklinikkan päätehtävät ovat kaksois- ja kolmoisdiagnoosipotilaiden hoidon suunnittelu ja koordinointi, opioidikorvaushoidon päätökset, vaativat päihdehäiriöön liittyvät työkyvyn arviot, ajoterveysarviot, joissa on kyseessä jokin muu päihde kuin alkoholi.

Miten hoitoon ohjaudutaan?

Hoitoon tarvitaan lähete. Lähetteen voi saada perusterveyshuollosta, opiskeluterveydenhuollosta tai toisesta sairaanhoitopiiristä.