Kouluterveyden­huolto

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen tarkoitettua ennaltaehkäisevää palvelua. Tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuolto edistää myös kouluyhteisön hyvinvointia ja on osa koulun oppilashuoltoa.

Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat koululla terveydenhoitaja ja lääkäri. Keskeinen työmuoto on terveystarkastukset. Vuosittaisten terveystarkastusten avulla pyritään tukemaan lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä havaitsemaan varhain näitä uhkaavat tekijät. 1-, 5- ja 8-luokalla on laaja terveystarkastus, johon kutsutaan terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi huoltajat mukaan. Terveystarkastusten lisäksi oppilaita tavataan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Oppilas voi hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan lapsen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

Sairaudenhoito ei sisälly kouluterveydenhuoltoon, ainoastaan koulupäivän aikana tapahtuneet lievät tapaturmat ja sairaustapaukset hoidetaan.

Kouluterveydenhuolto korona-epidemian aikana

Kouluterveydenhuollon vastaanotot toimivat kouluilla ja terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse terveydenhoitajan omasta numerosta. Kouluterveydenhuollon tarkastukset toteutetaan ajanvarauksella. Kaikki terveydenhoitajan tapaamiset on hyvä sopia etukäteen ilmoittamalla tai ajanvarauksella. Sairaana ei voi tulla vastaanotolle.