Avosairaanhoidon maksut

Käynti voi olla fyysinen käynti vastaanotolla tai digitaalinen etävastaanotto. Maksullinen etäpalvelu edellyttää aina vahvan tunnistautumisen ja perustuu potilastietojärjestelmään tehtävään kirjaukseen. anonyymisti annettu terveysneuvonta ja ohjaus ei ole käyntiasiointia korvaavaa maksullista palvelua.

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu 41,80 €

Vuosimaksu kattaa kalenterivuoden fyysiset käynnit terveysaseman lääkärillä, digitaaliset etävastaanotot sekä puhelut.

Ellei asiakas maksa vuosimaksua peritään jokaiselta käyntikerralta 20,90

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto käynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, AK-vastaanotolla käynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu.

Hoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu 0,00 €

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu

Käynti ravitsemusterapeutilla 41,80

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu

Terveydenhuollon vastaanottopalveluista 51,50 e.

  • Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta, ja jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy lyhytaikaisista hoito- ja asumispalvelupaikoista päihde- ja mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja ikääntyneiden sosiaalipalveluissa.

Sarjassa annettava hoito 11,60

Sarjahoitokäynti: jos käynti tapahtuu alle 2 viikon sisään, kyseessä on sarjahoitokäynti

Erikoissairaanhoidossa 1. sarjahoidon käynti 41,80

Lääkärin tilapäinen kotikäynti 19,20

Muun henkilön suorittama käynti 12,20

Ajokorttitodistus 61,80

Lääkärintodistus tai –lausunto laadusta riippuen enintään 51,50

Kuva ja/tai tutkimusmateriaalin toimittaminen pyynnöstä
asiakkaalle esim. cd -levyllä sis. Alv 24 % 24,80

 

Fysioterapia (lääkinnällinen kuntoutus, sarjahoitomaksu) 11,60
Fysioterapia (yksilökohtainen, ei sarjahoitomaksu)

Poliklinikkamaksu, käynti lääkärillä 41,80
(psykiatrian osalta maksuton)
Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla 41,80
Päiväkirurgia 136,90
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria alle 6 tuntia 9,80
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria yli 6 tuntia 14,60

Maksullinen soitto, käynnin korvaava puhelu 41,80. Mikäli puhelu liittyy potilaan aikaisempaan vastaanottokäyntiin, maksua ei peritä.

Hoitopäivämaksu,
lyhytaikainen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laitosmaksu   49,60

Pitkäaikainen laitoshuollon kuukausimaksu 85% nettotuloista 42,5% perheen nettotuloista
Käyttövara €/kk 112

Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä 22,80

Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoidon maksu 22,80

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80
Kuntoutushoidon maksu 17,10

Erityisasiantuntijapalvelu €/h esim. lääkäri tai muu erityisasiantuntija 100,00 / tunti

Asiantuntijapalvelu €/h esim. terapeutti, hoitohenkilöstö tai muu asiantuntija 60,00

Asiakasmaksukatto €/vuosi 692,00