Mielenterveyspalvelut

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä ongelmia ovat muun muassa pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet. Ongelmien hoito on helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa haet apua. Mielenterveyden ongelmiin haetaan apua ensisijaisesti omasta sote-keskuksesta, mutta apua voi hakea myös neuvolasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveydestä.

Palvelut iltaisin, öisin ja viikonloppuisin

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin kiireellistä hoitoa vaativien mielenterveysongelmien hoidon tarpeen arviointia tehdään Päijät-Hämeen keskussairaalassa yhteispäivystyspiste Akuutti24:ssä, 116117, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.

Traumaattisten kriisien hoito

(läheisen kuolema tai vakava sairaus, seksuaalisen riiston uhriksi joutuminen, myös läheltä piti –tilanteet)

Palveluista vastaavat terveysasemilla työskentelevät terveyskeskuspsykologit, kriisityöhön perehtyneet sairaanhoitajat ja kiireellisissä tapauksissa Akuutti24. Näihin yhteys Akuutti24:n kautta.