Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista apua tarvitseville ikäihmisille. Asukkailla on usein jokin muistisairaus ja/tai jokin fyysinen toimintarajoite, minkä johdosta he eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin.

Periaatteina hyvä elämä, riittävä tuki ja kodinomaisuus

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaille tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan toimintakykyyn sekä voimavaroihin. Palvelu on asukasta kunnioittavaa, hänen toimintakykyään sekä hänen osallisuuttaan asumisyhteisössä tukevaa. Toimintamme perustuu toimialan ”Eletään koko elämä” -visioon sekä asumispalvelujen strategiaan hyvän elämän lupauksista. Tavoitteena on, että asukas voi asua meillä elämänsä loppuun asti riittävän tuen avulla.

Palveluasumisen toiminnan ja sisällön ohjaus perustuu aina kodinomaisuuteen. Asukkaat asuvat vuokrasuhteessa kodeissaan. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutteja, geronomeja sekä toimintaterapeutteja.

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omana toimintana ja ostopalveluna.

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen hakeutuminen

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen voi hakeutua Ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta silloin, kun kotona asuminen ja selviytyminen eivät ole enää tarkoituksenmukaista maksimaalisten kotihoidon palvelujen ja/tai omaishoidon turvin. Tällöin kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu. Kotona asumista tukevia palveluita ovat mm. kotihoito, turvapuhelinpalvelu sekä ateriapalvelu. 

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen hakeutumisen on oltava asiakkaan oman tahdon mukaista. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, hakeeko hän Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omiin yksiköihin vai yksityisiin yksiköihin. Asiakasmaksu on sama riippumatta siitä, asuuko asiakas kunnallisessa vai palvelusetelillä yksityisessä palvelutalossa. Hakemuksesta tehdään valituskelpoinen päätös.

ARA-tuetut palvelutalot

Erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen asukasvalinnat on tehtävä ARA tukia koskevan lainsäädännön perusteella.

Asukasvalintaan ARA-tuettuihin palvelutaloihin vaikuttaa asunnon tarve (palvelutarpeen arviointi) ja kiireellisyys sekä hakijan varallisuus ja hakijan tulot. Kiireellisimmässä asunnon tarpeessa oleva menee etusijalle, mutta jos on kaksi tai useampi yhtä kiireellistä, suositaan vähävaraisinta.

Palveluasumisen yksiköt

Palveluasumisen viikko-ohjelmat

Onnelanpolun viikko-ohjelma 29.5. – 4.6.23

Onnelanpolun viikko-ohjelma 5. – 11.6.2023

Lepolakodin viikko-ohjelma 29.5. – 2.7.23

Lehtiojan viikko-ohjelma 29.5. – 4.6.23

Lehtiojan viikko-ohjelma 5. – 11.6.23

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.