Päivätoiminta

Päivätoiminnassa korostamme asiakkaan mahdollisimman itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta elämässään sekä osallisuuden tunnetta yhteiskunnan jäsenenä.

Päivätoiminnassa vahvistamme asiakkaan toimintakykyä, vastuunottoa, itsenäisyyttä, valinnanvapautta ja positiivista uskallusta sekä päätöksentekoa tukemalla, ohjaamalla ja tarvittaessa avustamalla. Toiminnassa tuotamme mahdollisuuksia oppimiseen, kokemiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen asiakkaan yksilöllisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Toiminnassa mahdollistetaan itsensä toteuttamista luovilla työmenetelmillä sekä työn kaltaisilla keinoilla tai yhteiskunnallisen osallistumisen keinoin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Osana päivätoimintaa voidaan tehdä työtoiminnan tehtäviä asiakkaiden mielenkiinnon kohteiden ja toimintakyvyn mukaisesti. Asiakasta voidaan tukea myös oman erityisosaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä yksilölliseksi tuotteeksi, esimerkiksi kuvataide tai musiikki.