Sosiaalihuolto

Päihdeongelma voi tuottaa monenlaisia palvelun- ja tuentarpeita arjessa. Apua päihdeongelmiin voi hakea oman sote-keskuksen lisäksi myös sosiaalihuollosta.

Sosiaalihuollossa kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa tuentarpeet, ja yhteistyötä tehdään päihdetyöntekijän kanssa. Päihdetyöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa sekä sosiaalihuollon palvelukokonaisuus, jolla voidaan tukea asiakasta päihteettömyyteen. Palveluiden ja tuentarve voivat liittyä esimerkiksi avo- tai laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen.

Sosiaalihuollossa asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka kulkee asiakkaan rinnalla, koordinoi palveluita ja on yhteydessä kaikkiin muihin toimijoihin. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.