Psykiatrian poliklinikat

Psykiatrian poliklinikoita on useita.

Kuusi psykiatrian poliklinikkaa

Psykiatrian poliklinikoita on kaikkiaan kuusi: ECT-poliklinikka, psykiatrinen avohoito, alaikäisten psykososiaaliset palvelut, vanhuspsykiatria, neuropsykiatrian poliklinikka ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikka.

Poliklinikat sijaitsevat eri puolilla Päijät-Hämettä kantasairaalassa, kaupunginsairaalassa ja muissa yksittäisissä toimipisteissä.