Lasten ja nuorten neurologian yksikkö

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Mistä lasten ja nuorten neurologian yksikkö vastaa

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä suunnitellaan kuntoutusta yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Tyypillisiä tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat

  • aivoperäiset kohtausoireet
  • vaikeat päänsäryt
  • puheen- ja kielenkehityksen häiriöt
  • oppimisen vaikeudet
  • tarkkaavuuden ongelmat
  • kehitysviivästymät
  • liikuntavammat
  • lihassairaudet

Monien kohdalla hoito on pitkäaikaista. Neurologisen tutkimuksen ohella korostuu kuntoutustutkimus. Tutkimus ja hoito tapahtuu joko lastenneurologian poliklinikalla tai lastenneurologian osastolla.

Keitä yksikössä työskentelee

Lastenneurologian poliklinikalla ja osastolla toimivat moniammatilliset työryhmät. Niihin kuuluvat lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri.

Tutkiva työryhmä kootaan lapsen ja perheen senhetkisen tarpeen mukaisesti. Myös tavoitteet laaditaan yksilöllisesti.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Sairaanhoitajat osastolla:
Sairaanhoitajat osastolla: +358 44 7195214
Sairaanhoitajat poliklinikalla:
Sairaanhoitajat poliklinikalla: +358 44 7195257
Sairaanhoitajat poliklinikalla:
Sairaanhoitajat poliklinikalla: +358 44 7195739
Sairaanhoitajat poliklinikalla:
Sairaanhoitajat poliklinikalla: +358 44 7195734
Aukioloajat
ma 08:00 - 15:00
ti 08:00 - 15:00
ke 08:00 - 15:00
to 08:00 - 15:00
pe 08:00 - 14:00

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä suunnitellaan kuntoutusta yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Takaisinsoittojärjestelmä:
Takaisinsoittojärjestelmä: +358 3 8192296
Aukioloajat
ma 08:00 - 15:00
ti 08:00 - 15:00
ke 08:00 - 15:00
to 08:00 - 15:00
pe 08:00 - 14:00

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä suunnitellaan kuntoutusta yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Puhelinasiointi
Sairaanhoitajat, takaisinsoittopalvelu:
Sairaanhoitajat, takaisinsoittopalvelu: +358 44 7195214
Ajanvaraus
ma 08:00 - 15:00
ti 08:00 - 15:00
ke 08:00 - 15:00
to 08:00 - 15:00
pe 08:00 - 14:00

Lastenneurologian osastolla tutkitaan pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia, joilla on kehityksellisiä pulmia, sekä alle 16-vuotiaita liikuntavammaisia lapsia, jotka käyttävät apuvälineitä.

Lasten kuntoutustutkimusjaksot kestävät 1−5 päivää. Yöt lapset viettävät kotona.

Vanhemman läsnäolo osastolla on välttämätöntä lapsen turvallisuudentunteen ja tutkimusten onnistumisen vuoksi. Sisaruksien hoito on hyvä järjestää toisaalle.

Palvelupiste · Lahti
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
1. krs, lastenosasto 12:n perällä
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
1. krs, lastenosasto 12:n perällä
08:00-15:00
ma 08:00 - 15:00
ti 08:00 - 15:00
ke 08:00 - 15:00
to 08:00 - 15:00
pe 08:00 - 14:00

Lastenneurologian osastolla tutkitaan pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia, joilla on kehityksellisiä pulmia, sekä alle 16-vuotiaita liikuntavammaisia lapsia, jotka käyttävät apuvälineitä.

Lasten kuntoutustutkimusjaksot kestävät 1−5 päivää. Yöt lapset viettävät kotona.

Vanhemman läsnäolo osastolla on välttämätöntä lapsen turvallisuudentunteen ja tutkimusten onnistumisen vuoksi. Sisaruksien hoito on hyvä järjestää toisaalle.