Näönkuntoutuspoliklinikka

Näönkuntoutuspoliklinikka palvelee heikkonäköisiä ja näkövammaisia henkilöitä näönkuntoutukseen liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjaus on maksutonta.

Mistä näönkuntoutuspoliklinikka vastaa

Yhteyden kuntoutusohjaajaan voi ottaa

 • sairastunut tai vammautunut henkilö itse tai hänen läheisensä
 • kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tai koulutoimen työntekijä
 • työterveyshuollon tai työvoimatoimiston työntekijä
 • Kelan tai vakuutusyhtiöiden henkilökunta
 • muu kuntoutuksen yhteistyötaho

Näkövammaisten kuntoutusohjaajan tehtäviä ovat

 • heikkonäköisten ja sokeiden ohjaus ja neuvonta
 • apuvälinesovitukset ja käytön ohjaus
 • näönkäytön ohjaus
 • koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäynnit
 • liikkumistaidon ohjaus
 • valaistusmuutostyösuunnitelmat ja -kartoitukset
 • lausunnot eri viranomaisille
 • ensitietopäivät
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutusprosessin seuranta
 • tiedottaminen ja luennot
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Näönkuntoutusohjaajilla on kuntoutusohjaajatutkinto sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen lisäksi.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Näkövammaiset aikuiset:
Näkövammaiset aikuiset: +358 3 8194825
Näkövammaiset aikuiset:
Näkövammaiset aikuiset: +358 44 7195645
Näkövammaiset lapset ja aikuiset:
Näkövammaiset lapset ja aikuiset: +358 3 8194644
Näkövammaiset lapset ja aikuiset:
Näkövammaiset lapset ja aikuiset: +358 44 7195644

Näönkuntoutuspoliklinikka palvelee heikkonäköisiä ja näkövammaisia henkilöitä näönkuntoutukseen liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjaus on maksutonta.