Perusterveydenhuollon vuodeosastot

Päijät-Soten perusterveydenhuollon vuodeosastot sijaitsevat Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa (Lahti) ja Orimattilan sote-keskuksessa

Perusterveydenhuollon osastoilla  hoidetaan ja kuntoutetaan

Osastopalvelujen potilaat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueen asukkaita, pääasiassa ikääntyneitä henkilöitä, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä jatkohoitoa ja/tai -kuntoutusta.

Kaikissa toimipisteissä tuotamme tehokkaat, laadukkaat ja asiakaslähtöiset akuuttigeriatrian palvelut, iäkkään potilaan toimintakykyä tukevat kuntouttavat palvelut, kuntouttavan pitkäaikaishoidon ja hyvän oireenmukaisen hoidon.

Sairaalatasoista pitkäaikaishoitoa järjestämme Jalmarissa iäkkäille potilaille, joiden vointi ja toimintakyky edellyttävät toistuvia lääketieteellisiä toimenpiteitä. Pitkäaikaisen hoidon perusteena voi myös olla asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyviä asioita.

Kenelle ja millä ehdoin

Terveydenhuollon osastohoito on tarkoitettu Päijät-Soten asiakkaille, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon päätyttyä jatkohoitoa. Osastohoito on maksullista. Potilasmaksut löydät täältä

Orimattilan osastot

Orimattilan osastot sijaitsevat Orimattilan sote-keskuksessa. Orimattilan osastoilla hoidetaan ja kuntoutetaan erikoissairaanhoidon päivystysalueelta ja erikoisairaanhoidon osastoilta siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia perusterveydenhuollon potilaita.

25.11. annetun ohjeen mukaan vierailijoita voi olla vain yksi kerrallaan ja vierailu voi kestää maksimissaan 15 min kerrallaan. Hoitajat antavat ohjeet maskien ja käsidesin käytöstä.

Jalmari Salpausselän Kuntoutussairaala

Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa on perusterveydenhoidon osastohoidon lisäksi vaativaa kuntoutusta tarvitsevien potilaiden hoitoa sekä  muistisairauksien ja muiden geriatristen oireyhtymien diagnosointiin ja hoitoon erikoistunut geriatrian poliklinikka. Lue lisää sairaalan omalta sivulta.