Terveysmetsä

Oma lähimetsäsi voi olla sinulle terveysmetsä, kun nautit sen hyvää tekevästä vaikutuksesta. Lahdessa terveysmetsä on myös paikka Salpausselän metsäisellä virkistysalueella Päijät-Hämeen keskussairaalan läheisyydessä. Varta vasten suunnitellun terveysmetsän tarkoituksena on mahdollistaa luonnon hyvinvointihyödyistä nauttiminen keskellä rakennettua ympäristöä.

Lahden kaupunki on rakentanut terveysmetsän valmiiksi ja metsä kutsuu nauttimaan luonnon hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista. Terveysmetsän suunnittelussa ovat olleet mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijat hyvinvointialueeltamme.

Terveysmetsä koostuu 3,4 km pitkästä metsäpolusta ja siihen yhdistyvästä esteettömästä reitistä Likolammin ympärillä. Esteettömällä reitillä voi tutustua Lahden taiteilijaseuran taiteilijoiden tekemiin veistoksiin. 

Terveysmetsä on avoin kaikille ja eritasoiset reitit palvelevat erilaisia käyttäjäryhmiä. Terveysmetsän tarjoaa erityisesti Päijät-Hämeen keskussairaalan henkilökunnalle ja asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää metsää työhyvinvoinnissa ja asiakkaiden hoidon tukena.

Luonnon hyvinvointivaikutuksista on saatu lukuisissa tutkimuksissa vahvaa näyttöä

Metsässä liikkuminen edistää elpymistä eli stressitilasta palautumista. Tutkimuksissa on tunnistettu tietyntyyppisten metsien edesauttavan elpymisen kokemusta enemmän. Terveysmetsäksi sopii hyvin metsäalue, joka on miellyttävä, monipuolinen ja helposti saavutettavissa. 

Kaikenikäisiä ihmisiä ulkoiluvaatteissa kesäisen metsän keskellä
Lahden terveysmetsä hyvinvointivaikutuksineen kuuluu kaikille. Kuva: Tommi Mattila

Lisää tietoa terveysmetsästä Lahden kaupungin sivuilta

Lammelle johtava metsäpolku.

Taustaa Lahden terveysmetsän synnystä

Alustavan suunnitelman terveysmetsän toteuttamisesta on tehnyt Ina Westerlund opinnäytetyössään Kintterön terveysmetsä, Hyvinvointia tukeva suunnitelma Päijät-Hämeen keskussairaalan ympäristöön.

Kääpäiseen puuhun kiinnitetty taideteos, jossa kasvot.

Kintterön terveysmetsä, kuntalaisten, sote-ammattilaisten ja asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
Kuopio 180919 RK

Metsän terveyshyödyt Duodecim 2018 134 artikkeli

Iadeteos, jossa puupölkyssä kasvot lammen rannalla.