Sisätautien vuodeosastot

Sisätautien vuodeosastot ovat lääketieteellisesti erikoistuneet seuraavasti: osastolla 31-32 hematologia, kardiologia ja palliatiivinen hoito, osastolla 33 gastroenterologia, infektiosairaudet ja ihotaudit ja osastolla 34 endokrinologia, diabetologia ja nefrologia. Kaikilla osastoilla hoidetaan lisäksi muita sisätautipotilaita.

Sisätaudeilla on yhteensä 76 sairaansijaa. Osastot tarjoavat laadukkaita erikoissairaanhoidon ja hoitotyön palveluja. Potilaiden käytettävissä on kuntoutusohjaajien (ryhmäohjaus), sosiaalityöntekijän, fysioterapeutin ja sairaalapastorin palvelut sekä tarvittaessa sairaalan muut erityispalvelut (esim. muiden alojen konsultaatiot, ravitsemussuunnittelija, diabeteshoitaja).