Lasten ja nuorten kuntoutus keskussairaalassa

Lasten ja nuorten apuvälinepalveluista ja erikoissairaanhoidon kuntoutussuunnittelusta ja ohjauksesta vastaa keskussairaala. Keskussairaalan kuntoutukseen tullaa aina lähetteellä.

Fysioterapeutteja työskentelee osastoilla ja poliklinikoilla

Keskussairaalassa lasten fysioterapeutteja toimii vastasyntyneiden ja lasten osastoilla sekä kaikilla lasten erikoisalojen poliklinikoilla, mm. lastentautien-, neurologian, -kirurgian poliklinikoilla 0–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten fysioterapiassa painottuu toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu osana moniammatillisen työryhmän toimintaa. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yksilölliset fysioterapeuttiset tavoitteet yhdessä lapsen/ nuoren ja perheen kanssa ja järjestetään tarvittava kuntoutus ja apuvälineet. Lasta/ nuorta kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja tehdään yhteistyötä perheen ja lähiverkoston kanssa.

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä kuntoutusta suunnitellaan moniammatillisissa työryhmissä

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä neurologisen tutkimuksen ohella korostuu kuntoutustutkimus. Osastolla ja poliklinikalla toimivat moniammatilliset työryhmät. Niihin kuuluvat lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri

Lasten tutkimus ja hoito tapahtuu joko Lastenneurologian poliklinikalla tai osastolla. Tutkiva työryhmä kootaan lapsen ja perheen sen hetkisen tarpeen mukaisesti ja tavoitteet laaditaan yksilöllisesti.

Lue lisää lasten ja nuorten neurologian yksiköstä

Lasten ja nuorten neuropsykologisella kuntoutuksella tukea oppimis- ja toimintakyvylle

Neuropsykologisen kuntoutuksen kohteina ovat kouluikäisten lasten ja nuorten keskivaikeat tai vaikeat oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsen/nuoren oppimis- ja toimintakykyä.

Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tai muun kattavan kognitiivisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa huomioidaan lapsen/nuoren kehitykselliset edellytykset ja niihin liittyvien ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa korostuvat lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen ja opettajien tukeminen ja ohjaus.

Apuvälinekeskus

Apuvälinekeskus vastaa lasten apuvälineiden tarpeen arvioinnista, hankinnasta ja huoltojen järjestämisestä lastenneurologian kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lääkinnällisenä kuntoutuksena luovutetut apuvälineet ovat maksuttomia. 

Lasten ja nuorten kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan lapsen ja nuoren sekä hänen lähiyhteisönsä tukemista ja heille kuuluvista palveluista tiedottamista. Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluissa kuntoutusohjaajia on liikuntavammaisille, aistivammaisille, reuma- ja pitkäaikaissairaille sekä neurologisille lapsille. Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutustutkimusyksikössä ja tavoitat heidät puhelimitse.

Kuntoutuspoliklinikka vastaa keskitetysti keskussairaalan sopeutumisvalmennustoiminnasta. Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Osa toiminnasta hankitaan ostopalveluina vammaisjärjestöiltä. Kuntoutuspoliklinikan oma toiminta painottuu erikoisalojen kanssa järjestettäviin ensitietokursseihin. 

Yhteystiedot

Erikoispsykologi:
Erikoispsykologi: +358 44 7195646
Palveluesimies:
Palveluesimies: +358 44 0187082

Neuropsykologisen kuntoutuksen kohteina ovat kouluikäisten lasten ja nuorten keskivaikeat tai vaikeat oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsen/nuoren oppimis- ja toimintakykyä.

Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tai muun kattavan kognitiivisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa huomioidaan lapsen/nuoren kehitykselliset edellytykset ja niihin liittyvien ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa korostuvat lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen ja opettajien tukeminen ja ohjaus.

Vaihde:
Vaihde: +358 3 81911
Reumatauteja sairastavat lapset:
Reumatauteja sairastavat lapset: +358 44 7195586
Kuulovammaiset lapset:
Kuulovammaiset lapset: +358 44 7195412
Liikuntavammaiset lapset ja nuoret:
Liikuntavammaiset lapset ja nuoret: +358 44 7195586
Neurologiset lapset:
Neurologiset lapset: +358 44 7195637
Näkövammaiset lapset:
Näkövammaiset lapset: +358 44 7195644
Pitkäaikaissairaat lapse:
Pitkäaikaissairaat lapse: +358 44 7195516

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista.

Kuntoutusohjaajia on liikuntavammaisille, aistivammaisille, reuma-, sydän-, syöpä- ja hengityselinsairaille sekä neurologisille potilaille.

Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
1.krs E-osa
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
1.krs E-osa
Aukioloajat
ma 08:00 - 15:00
ti 08:00 - 15:00
ke 08:00 - 15:00
to 08:00 - 15:00
pe 08:00 - 14:00

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä suunnitellaan kuntoutusta yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Puhelin:
Puhelin: +358 44 4828931
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Apuvälinekeskus sijaitsee keskussairaalassa yhteispäivystys Akuutti 24:n alakerrassa, K2-kerroksessa.
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Apuvälinekeskus sijaitsee keskussairaalassa yhteispäivystys Akuutti 24:n alakerrassa, K2-kerroksessa.

Lasten apuvälineiden fysioterapeuttipalvelut saatavilla vain ajanvarauksella.