Seksuaaliterveys

Seksuaaliterveys ei tarkoita vain oireiden puuttumista, vaan se on seksuaalisuuteen liittyvää kehollista, tunteellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Seksuaaliterveys sisältää erilaisia asioita eri elämänvaiheissa, mutta on osa ihmisyyttä läpi elämän.

Seksuaaliterveyden voidaan kuvata tarkoittavan seksuaalisuuteen liittyvää kehollista, tunteellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Seksuaaliterveyttä on myös omasta kehosta ja lisääntymisterveydestään huolehtiminen ja vapaus päättää mahdollisesta suvun jatkamisesta. Oman kehon kunnioittaminen onkin tärkeä osa seksuaaliterveyttä. Päätöksillä, joita teet koskien omaa kehoasi, voi olla pitkäaikaiset vaikutukset elämässäsi. Muista siis arvostaa ja kunnioittaa kehoasi.  

Seksuaali- ja lisääntymisterveys kulkevat käsi kädessä. Hyvä seksuaali- ja lisääntymisterveys tarkoittaa kykyä nauttia kaikkia osapuolia tyydyttävistä seksuaalisista suhteista, mahdollisuutta olla altistumatta seksuaaliselle kaltoinkohtelulle, suojaa seksitaudeilta, onnistunutta raskauksien suunnittelua sekä mahdollisuutta turvallisiin raskauksiin ja synnytyksiin. 

Tukea seksuaaliterveyden edistämiseksi on saatavilla

Seksuaaliterveysneuvontaa tarjotaan yksilöille ja pareille osana ehkäisyneuvonnan palveluita. Ehkäisyneuvolaan voi olla yhteydessä seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa, vaikka raskauden ehkäisy ei olisi ajankohtainen.  

Seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja ovat raskaudenehkäisypalvelujen lisäksi muun muassa 

  • seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta 
  • myönteisen seksuaalisuuden edistäminen seksuaalikasvatuksen avulla 
  • hedelmällisyysneuvonta ja hedelmättömyyden ehkäisy
  • seksitautien ehkäisy 
  • seksuaalisen väkivallan ehkäisy
  • seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun tukeminen 
  • seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä muu neuvonta.