Asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluina tuettua asumista, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista.

Asumispalvelut on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille. Palvelu tuotetaan ostopalveluna. Palveluntuottajien palveluyksiköt sijaitsevat pääasiassa Päijät-Hämeen alueella. Asumispalvelu on kuntouttavaa palvelua, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja se voi siten mahdollistaa siirtymisen itsenäiseen asumiseen tai kevyempään palveluun. Asumispalveluissa olevan asiakkaan kuntoutumista seurataan säännöllisesti palvelukoordinaattoreiden ja sosiaalityöntekijän toimesta.

Palveluun ohjaudutaan psykiatrisen hoitotahon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kautta. Avopalvelut ovat ensisijaisia asumispalveluun nähden.